Debat

Der er brug for dit vidnesbyrd

Kære kristne venner!
Min hustru og jeg har i årevis arbejdet med folk, der har levet et meget belastet liv og ofte er alene uden familie. De trænger til frelse, ligesom vi også gerne vil bringe frelse ud til alle andre mennesker i Jesu navn.
Vi mangler nogle mennesker, der vil vidne om deres liv med Jesus – da de bekendte ham som Herre i deres liv og modtog det nye liv, jvf. Rom. 10,8-10, Joh. 3,2-21, osv.
Er der nogle, der vil sende deres vidnesbyrd om frelse i Jesus Kristus, til at hjælpe andre mennesker i nød, så skriv venligst til os på adressen:
Birgit & Arne Sørensen
Uggerhaldnevej 17
9310 Vodskov

Sladder er aldrig godt

“Sladder på arbejdspladsen kan være godt. Faktisk kan chefgangen bruge sladder som et strategisk værktøj, der kan komme alle til gode,” mener Jeanette Lemmergaard, lektor på Institut for Marketing og Management på Syddansk Universitet og forsker i sladderens betydning.
Dette fremgik af en tv-nyhed 5. august. Jeanette Lemmergaard fortæller til bladet Ny Viden: “Når jeg var ude på forskellige virksomheder for at observere, opdagede jeg, at mange mellemledere følte, at det bidrog til noget positivt, at deres ansatte sladrede indbyrdes.”Kunne det ikke snarere tænkes, at de ansattes sladder blev et strategisk våben i stedet for et værktøj? Sladder har aldrig ført til noget godt – tværtimod.
Skulle det virkelig være nødvendigt at forske i sladderens betydning? Er det ikke nok at læse H. C. Andersens eventyr “Det er ganske vist!”?
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Århus C

Vigtige lyttere

Den kristne lytterskare (til morgenandagten, red.) er måske mindre end den sekulariserede, men den er stor nok! De kristne er jordens salt, og de kristne beder for Danmark. Jo flere kristne traditioner vi udsletter, des mere afkristnes det danske samfund – hvilket vil gøre det råt og koldt.
Dersom det er en idé, at formen på andagten ændres på en fornyet måde, så er det ok, men den kristne sendetid tåler ikke at indsnævres. DR’s ansvar gælder jo.
(Forkortet af red.)
Inge Pedersen
Bakkehøjen 5
3600 Frederiksund

Brug for flere hospicepladser

Tove Videbæk kæmper for oprettelse af flere hospice-pladser i Danmark.

De uhelbredeligt syge og døende og deres pårørende er ikke i tvivl. Det er optimalt at kunne slutte sine dage på et hospice. Eller i hvert fald få specialiseret lindring af smerter og symptomer.
Men Danmark ligger med sine kun 200 hospicepladser stadig under international standard. Og ligger kun som nr. 22, hvad angår lindrende indsats for uhelbredeligt syge og døende.
Derfor vil jeg slå fast med syvtommersøm: Når det drejer sig om den palliative (dvs. lindrende) indsats på hospicer og sygehuse, er det ikke et ”enten-eller”, men i høj grad et “både-og”.
Vi har både behov for flere hospicepladser i Danmark! OG vi har behov for, at den palliative indsats på sygehuse, i kommunerne, på plejehjem og i private hjem opprioriteres og udbygges. Der skal både uddannelse og efteruddannelse til.
Ingen af delene kan stå alene. Hele vejen igennem er det et “både-og”, hvis vi i Danmark skal få en bedre placering internationalt end denne 22. plads, som vi er blevet tildelt af The Economist Intelligence Unit.
Men det drejer sig ikke kun om bedre international placering, men derimod om at yde en bedre indsats over for uhelbredeligt syge og døende i Danmark – samt deres pårørende!
Der er en række årsager til, at vi er nødt til at få etableret flere hospice-pladser i Danmark, og her bør det naturligvis alene være hensynet til de uhelbredeligt syge og døende – samt deres pårørende, der tæller. De mange pårørende, som har fået et “nej” eller “vent”, når de har ønsket, at deres kære, som havde behov for det, skulle have mulighed for at tilbringe deres sidste dage på et hospice – de er ikke i tvivl om, at vi har behov for flere hospice-pladser i Danmark. De ved, hvad det vil sige at vente på en plads, når deres kære kun har ganske få dage tilbage at leve i.
(Forkortet af red)
Tove Videbæk
Landsformand f. Hospice Forum Danmark