Frustration i kirkelige kredse over homo-vielser

Mindretal i kirkeministerens udvalg føler sig misbrugt til at lade Folketinget fungere som synode for Folkekirken i spørgsmålet om kirkelig velsignelse af homoseksuelle par.Udvalget om folkekirken og registreret partnerskab har nu afleveret sin længe ventede rapport til kirkeministeren. Det var en bunden opgave, idet udvalget bl.a. skulle svare på dette lukkede spørgsmål: ”Under hvilke former skal registreret partnerskab kunne indgås ved en kirkelig handling, og hvilket ritual skal i givet fald anvendes?”
Altså ikke om homoseksuelle overhovedet skal velsignes eller vies i kirken.
Resultatet blev da også, at de fleste i udvalget stemte for kirkelig velsignelse af homoseksuelle.

Stemte nej

Og det frustrerer aktive, bibeltro kirkefolk:
– Der er ikke plads i kirkens eget grundlag til en kirkelig markering af et registreret partnerskab. Derfor har et flertal i kirkeministerens udvalg om homoseksuelle vielser bevæget sig uden for kirkens mandat, siger generalsekretær Jens Ole Christensen fra Luthersk Mission i en pressemeddelelse. Han var selv med i udvalget og stemte nej.
Tidligere landsformand i Indre Mission, Christian Poulsen, ryster også på hovedet af udvalgets konklusion:
– En kirke, der manipulerer med sit grundlag, er i en taberposition, for den er jo i færd med at vippe kirkens herre af pinden, siger han i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad.

Afrikanere er rystede

I Udfordringen er flere reaktioner i en fælles udtalelse fra bl.a. Sune Skarsholm, generalsekretær i Dansk Ethioper Mission og Paulos Shune, vicegeneralsekretær i Mekane Yesus Kirken i Ethiopien:
– Hvorfor bragte I Bibelen til os, når I ikke en gang selv tror på det, der står i den? spørger de afrikanske kristne.
De er rystede over, at Den Danske Folkekirke kan lade hånt om det bibelske grundlag, som netop er fundamentet for hele den vestlige kultur.
Ni af Kirkeministeriets håndplukkede udvalgsmedlemmer anbefaler, at der bør kunne ske en kirkelig velsignelse af et partnerskab i henhold til et autoriseret ritual.
Men udvalget er splittet om hvorvidt det skal ske ved en ”kirkelig handling”.
Halvdelen af medlemmerne mener, at to mennesker af samme køn kan indgå partnerskab ved en kirkelig handling. De øvrige seks udvalgsmedlemmer mener, ”det vil være forkert at åbne for indgåelse af registreret partnerskab ved en kirkelig handling”.
Det betyder, at homoseksuelle som hidtil først skal registreres på rådhuset, inden de evt. kan blive velsignet i kirken. Men de er enige om, at præster, der ikke ønsker at medvirke ved velsignelse af homoseksuelt partnerskab, er fritaget.
En undersøgelse foretaget af Politiken blandt 815 præster viser, at 43 pct. af sognepræster stadig mener, det er forkert at vie homoseksuelle, men 46 pct. nu siger ja til det.

Teologisk skred

Rapporten er den foreløbige kulmination på, hvad mange betragter som et teologisk skred i Folkekirkens syn på ægteskabet. Efter loven om registreret partnerskab blev vedtaget i Folketinget i 1989, pegede biskopperne på, at den kirkelige lovgivning gav mulighed for, at en præst kunne imødekomme ”en gudstjenstlig markering” af indgået partnerskab. I 2005 udsendte seks af biskopperne sammen med den grønlandske biskop ”en vejledende ordning” for denne gudstjenestefejring.
Den aktuelle rapport er af Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech sendt til høring i kirkelige råd og foreninger.
Kirkeministeren nedsatte udvalget, da der viste sig at være politisk flertal i Folketinget for et beslutningsforslag, der ligestiller ægteskab og partnerskab. Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, blev formand, og med i udvalget kom bl.a. generalsekretær for Luthersk Mission Jens Ole Christensen, forhenværende formand for Folketinget Christian Mejdahl og biskop Karsten Nissen. De tre markerede den mere klassiske bibeltolkning. De tre er blandt de seks i udvalget, der mener, at det vil være forkert at åbne for markering af registreret partnerskab ved en kirkelig handling i kirken.

Sidestillet med ægteskab

Men med flertallets åbenhed for velsignelse af registreret partnerskab er der sket et skred. For en af rapportens konklusioner lyder: ”Et autoriseret ritual og dermed en officielt anerkendt kirkelig handling vil indebære, at borgerligt indgået ægteskab og partnerskab sidestilles, idet registrerede partnere får et retskrav på at få handlingen foretaget i deres sognekirke, og idet der efterfølgende udstedes en attest for den kirkelige velsignelse.
De fleste udvalgsmedlemmer mener, Folkekirken kan rumme dyb uenighed i spørgsmålet, ”uden at kirken lider skade derved”, som der står i rapportens konklusioner. Men et eneste medlem, Jens Ole Christensen, mener, uenigheden bør tillægges større vægt, da ”homoseksuel praksis er i strid med kirkens lære”.
I en klumme samme dag, som rapporten blev offentliggjort, føler Jens Ole Christensen sig ført bag lyset af en skjult dagsorden:

Mærkelig logik

– Logikken i igangsættelsen af dette udvalgsarbejde har været: Folketinget er Folkekirkens synode. Det betyder, at hvis Folketinget bestemmer, at der skal udarbejdet et ritual, så er det Folkekirkens pligt at gøre det, skriver han til Kristeligt Dagblad.
– Det, som har ramt mig med voldsom kraft, er, at denne logik er i dyb modstrid med den kristne kirkes natur… Prisen for at beholde den synode, vi har haft siden 1849, kan blive for høj.
Rapporten er sendt til bred høring hos bl.a. menighedsråd, præster og provster. Men også andre interesserede kan indsende høringssvar til Kirkeministeriet. Læs rapporten på hjemmesiden www.km.dk.