Hvem bestemmer kirkens tro?

Endnu engang er der udsigt til, at flertallet i Folketinget vil indføre en officiel vielse af homoseksuelle par i Folkekirken – imod Bibelens lære.Et udvalg nedsat af kirkeministeren har ganske vist ikke kunnet blive enige om et vielses-ritual, hvorfor man i stedet anbefaler et velsignelses-ritual, efter at de to mænd eller to kvinder har været på rådhuset.
Begge dele vil blåstemple en form for seksuelt samliv, som ifølge Bibelen klart betragtes som synd.
At folk uden for kirken og politikere kan finde på den slags overgreb imod Folkekirken er svært at forstå. Men efterhånden er befolkningen blevet så påvirket af propagandaen i medierne, at de fleste tror, de gør en god gerning ved at gå ind for denne højst ubiologiske ”ligestilling”.

Men for dem af os, som tager det alvorligt med troen, er det et stort problem. Hvad skal vi dog gøre, når den kirke vi evt. er medlem af, bare tilpasser sig omverdenens krav?
Formentlig – og forhåbentlig – er der mange af os troende folkekirkemedlemmer, der overvejer at melde os ud.
For ganske vist er der mange ”gode præster” og ”gode kontakt-muligheder” med befolkningen, osv.
Men der er et alvorligt problem, som vi ofte overser:
Hvad mener Gud mon om det, vi gør?
En gallupmåling kan ikke bestemme, hvad der er rigtigt. Ikke engang præster og biskopper – eller paven – kan bare beslutte, hvad kristendom er. Det er ikke os, der har opfundet Gud, men ham, der har skabt os. Ofte får man indtryk af, at moderne teologer blot bruger ”gud” som et begreb, de selv kan definere.
Men hvis Gud er til som et intelligent og skabende væsen, så handler det jo om at blive klar over, hvad Gud mener. Det HAR Gud kommunikeret til os gennem Israels og verdens historie, gennem de 10 Bud, profeterne og især gennem Jesus Kristus, hans forkyndelse og hans liv og død. Alt det, kan vi læse om i Bibelens skrifter. Og desuden har vi Helligånden til at vejlede os.
HVIS vi altså vil adlyde Gud mere end mennesker…
Så – hvad siger Gud til os nu?
Nu er det tid til bøn og faste.

Af redaktør Henri Nissen