Jeg kan ikke – men Gud kan!

Ray Andrews var præst i 20 år, men for mange aktiviteter brændte ham ud. I dag underviser han om, hvordan vi kan stoppe med at stræbe og i stedet lade Jesus leve igennem os. Hans motto er ’Der er intet Jesu nærvær ikke kan helbrede’.Ray Andrews voksede op på en gård i Irland. Hans far havde et alkoholmisbrug, og han slog Ray og fortalte ham, at han ikke duede til noget.

Ray Andrews underviste i Valby Frikirke i 2009. I år afholdes hans seminar på Thomasskolen i Skovlunde.

Men som teenager mødte Ray Jesus, og hans liv blev forvandlet. Efter nogle år blev forholdet til faren også forbedret.
Som ung mand flyttede Ray til Australien, for at prøve noget nyt. Det var kun meningen, at han skulle være der i to år. Men han har nu boet der i mere end 40 år – blandt andet fordi han mødte sin kone, Cathie, dernede.
I Australien oplevede Ray, at Gud kaldte ham til at blive præst. I 20 år var han en succesfuld præst for en voksende menighed, hvor mange mennesker kom til tro. Men det havde sin pris. Ray arbejdede dag og nat for at holde de mange aktiviteter i kirken i gang, og det endte med at han brændte ud. Og så opdagede han pludselig, at hans teologi kom til kort. Rays forkyndelse havde nemlig primært handlet om alt det, som vi skal gøre for Gud. Så nu hvor han på grund af sin udbrændthed ikke længere var i stand til at gøre noget, var der ikke noget budskab til ham. Blandt hans præstekolleger var der heller ikke meget støtte at hente: Han var for svag og skulle tage sig sammen.

Stoppede som præst

Derfor valgte Ray at forlade præstegerningen. Efter at han var kommet sig over depressionen, begyndte han at studere psykologi. Han slog sig ned som praktiserende psykolog og psykoterapeut. Han var nu klar over, at det ikke var tilstrækkeligt at pege på, hvad man skal gøre som kristen. Men han var stadig meget i tvivl om hvilket råd han skulle give folk, der ligesom han selv, havde oplevet, at de kom til kort i forhold til Guds krav til dem.
Under en rejse til USA mødte Ray den amerikanske præst og rådgiver Mike Wells (hvis bog ”Faret vild i ørkenen” blev anmeldt i Udfordringen i uge 33), grundlægger af Abiding Life Ministries International. Mike hjalp Ray til at forstå, at kristendommen ikke handler om, hvad vi skal gøre, men om hvad Jesus har gjort. At vi ikke skal kæmpe for at leve ”det kristne liv”, men lade Jesus leve det igennem os.

Stop med at stræbe

Mødet med Mike Wells blev et vendepunkt i Rays liv, og det blev hurtigt klart for ham, at han havde fundet svaret på sine spørgsmål. I dag er Ray kollega med Mike Wells i Abiding Life Ministries. Mottoet for deres tjeneste er: ”Der er intet som Jesu nærvær ikke kan helbrede” – et motto som Ray til stadighed bliver bekræftet i troen på.
– Der er mange mennesker som beder Gud om at forandre de omstændigheder de lever under, men Gud vil som regel hellere bruge dine omstændigheder til at forandre dig! Gud kan nemlig altid bruge vores problemer til at vise os vores afhængighed af ham, og et liv i dyb afhængighed af Gud, er det bedste liv der findes, for det er det liv vi er skabt til!, siger Ray, som i dag rejser rundt i verden og holder seminarer.
– De fleste kristne kender
godt ”søndagsskolesvarene” og ved med deres forstand, at Gud er nådig, kærlig og trofast. Alligevel lever de deres liv som om Gud var hård, dømmende og uberegnelig – med det resultat, at de aldrig finder ind i det tætte fællesskab med Gud, som vi er skabt til. Men hvis vi holder op med at stræbe efter at leve det kristne liv i vores egen kraft og i stedet overlader ansvaret til Gud, idet vi bekender vores totale magtesløshed, så vil vi opdage, at vi bliver sat fri. Det handler alt sammen om tro – at vi tager Gud på ordet når han siger, at den som er i Kristus, har fået en helt ny identitet, fortæller Ray.

Seminar i Danmark

Den 12.-14. november besøger Ray Andrews København for at afholde et KRISTUSiMIG-seminar.
Ray besøgte Danmark for første gang i 2004. Siden har han holdt fem weekendseminarer i København og et enkelt i Aalborg. Flere hundrede danskere er gennem hans undervisning og rådgivning blevet hjulpet til at finde friheden i Kristus.
Betegnelsen ”Abiding Life” stammer fra Johannesevangeliet kapitel 15, hvor Jesus taler om at han er vintræet, og at vi skal blive i ham (på engelsk: ”abide in him”). Den danske afdeling har imidlertid valgt at kalde sig ”Kristus i mig”, hvilket er inspireret af Kolossenserbrevet 1,27.
Af Nikolaj Kjærby

Yderligere oplysninger om KRISTUSiMIG og om seminaret den 12.-14. november kan findes på www.kristusimig.dk.


Artiklen fortsætter efter annoncen: