’Gud er Gud’

C. S. Lewis blev opdraget som kristen, men blev tidligt ateist, antagelig omkring 13-årsalderen. Han skrev senere en beretning om sin omvendelse til kristendommen, Surprised by Joy, hvor han fortæller at han var alvorligt vred på Gud over, at han ikke eksisterede. Dette er blevet tolket derhen, at han ikke egentlig afviste Guds eksistens, men at han nærede en dyb vrede mod Gud på grund af verdens uretfærdighed.C. S. Lewis
forfatter

Samtidig findes der tegn på en klar ateisme i et brev til en ven, hvor han skrev: alle religioner, nej, mytologier for at kalde dem ved deres rette navn, er uden noget som helst bevis! Muligvis repræsenterer det første citat begyndelsen på den udvikling, han gennemgik i sit åndsliv.
Der var særligt to kilder til denne udvikling. Dels var det G.K. Chestertons bog The Everlasting Man, og dels diskussionerne, han havde med kollegaen J.R.R. Tolkien. I 1929 havde han nået det punkt, hvor han sagde, at han troede på Gud. Han skrev senere, at ”i Trinity Term (1) 1929 gav jeg efter og indrømmede, at Gud er Gud og knælede og bad”. Han beskrev sig selv som den mest nedslåede og tilbageholdne konvertit i hele England.
I 1931, efter at have haft en længere diskussion med Tolkien og en anden nær ven, vendte han sig formelt til kristendommen. Til katolikken Tolkiens ærgrelse valgte han Den engelske kirke. Lewis skrev om processen, at han kom sparkende og skrigende ind i kristendommen.

Essayistik og skønlitteratur

Lewis udviklede (med inspiration fra andre Inklings) et sæt enestående litterære teorier, som han også brugte i en praksis, der strakte sig fra børnebøger over science fiction til komplekse, rent allegoriske værker. Hans filosofi er kendetegnet ved stor respekt for både objektiv sandhed og den menneskelige fantasi. I tillæg til hans akademiske karriere skrev Lewis også en række bøger om kristen tro. Mest kendt er Det er Kristendom (Mere Christianity). Lewis blev igen en troende kristen i voksen alder og var optaget af at præsentere en fornuftig fremstilling af sandheden i kristendommen. Mere Christianity, The Problem of Pain og Miracles var alle optaget i større eller mindre grad af at imødegå populære indvendinger mod kristendommen.
I hans selvbiografi med titlen Surprised by Joy beskriver han sin genopdagelse af den kristne tro. Til trods for det åbenbare ordspil blev bogen skrevet, før han mødte sin kone Joy Gresham.
Den store skilsmisse (The Great Divorce) er en kort roman om tænkte samtaler i Himmelen mellem de frelste og de fordømte. I romanen er det tilsyneladende de fordømte, som dømmer sig selv i den forstand, at der ingenting er, som hindrer dem i at rejse til Himmelen og forblive dér, hvis de ønsker det. Men nogle af dem finder forandringerne, som Himmelen påfører dem, truende og ubehagelige, og derfor vælger de at rejse derfra. Fortælleren har den skotske forfatter George MacDonald som guide.
Fra en biografi omhandlende forfatteren
C.S. Lewis fra den danske wikipedia.