Bent bygger bro og lukker op

Bent Christiansen stopper efter 19 år som højskoleforstander i Kolding. Reception på tirsdag.
– Bent Christiansen er en brobygger. Han har lukket skolen op for omverdenen og det bredere kirkelige landskab, fortæller bestyrelsesformand for Kolding Internationale Højskole, Hans Erik Friberg.
Han må nu vinke farvel til Bent Christiansen og hans hustru Birthe, efter de har været forstanderpar i 19 år. Det sker ved en afskedsreception i højskolens pompøse bygninger på Lykkegårdsvej i Kolding tirsdag eftermiddag den 30. november. Her vil det nye forstanderpar, Mette og Sigbjørn Sørensen, også blive budt velkommen.

Giver stafetten videre

Det er ikke første gang, Bent Christiansen giver stafetten videre til yngre kræfter. Det gjorde han også i Sommermissionen ud fra Apostolsk Kirke; derefter Euromission, hvor unge rejste Europa tyndt med det kristne budskab, og senere oprettede han en årlig landslejr for unge på Efterskolen Kildevæld.
Bent Christiansen er født og opvokset i Sønderborg og blev kristen som 15-årig i bevægelsen Kristent Fællesskab. Her udviklede han sig hurtigt, godt hjulpet på vej af bevægelsens solide bibelundervisning. Han kom hurtigt med i et tværkirkeligt ungdomsarbejde med bl.a. Blå Kors, Pinsekirken, Luthersk Missionsforening og Apostolsk Kirke. Det var også, her han mødte sin kone, Birthe, der er fra Indre Mission.

Bad om fyring

Han tilsluttede sig Apostolsk Kirke i starten af 1970’erne og blev dybt involveret.
– Jeg arbejdede på tegnestuer, hvor jeg konstruerede maskiner og beregnede. Men jeg gik ret hurtigt på halv tid for at få tid til det kirkelige arbejde. Chefen ville ikke gå med til det i første omgang, så jeg spurgte, om han ville fyre mig, har Bent Christiansen tidligere fortalt Udfordringen.
Han blev så præst i Apostolsk Kirke i Brønderslev i 1978, forstander på Efterskolen Kildevæld i Kolding i 1984 og tiltrådte stillingen som forstander på International Apostolsk Højskole i Kolding i 1991.
Hvad har kendetegnet Bent Christiansen i de 19 år som højskoleforstander? spurgte vi Hans Erik Friberg.

Bøn er nøglen

– Ud over brobygning var han meget engageret i bøn og har understreget bønnens betydning i både skole og kirke. Han var også med til at starte det fælleskirkelige bedenetværk Bedehus Danmark.
Bent Christiansen har et stort hjerte for de svage, fortsætter formanden:
– Bent er meget åben for marginaliserede kristne, som har lidt en krank skæbne i deres liv. Han er rummelig og har taget dem ind i en discipelskabsskole, hvor de kunne genfinde fodfæstet i deres liv.
Han har også fornyet skolens tænkning i forhold til differentiering efter elevernes behov, interesser og anlæg, fortæller Hans Erik Friberg. Der er således fem skoler i skolen; ud over førnævnte discipelskabsskole er der nu Lovsangsskole, Lederskole, Missionsskole og Rådgivningsskole. Sidstnævnte er en treårig diplomuddannelse.

Mission er sagen

Og så har han søgt at videreføre sine skoleerfaringer i Danmark til missionsprojekter i Afrika. Højskolen er international og har derfor elever fra mange lande. Afrikanske elever er rejst tilbage til deres hjemlande i det fransktalende Vestafrika. Og de ønsker, at Bent Christiansen og lærere fra højskolen fortsat skal være deres ”åndelige fædre”.
– I Togo har tidligere elever bygget en menighed op på 5000 medlemmer og er nu i gang med at starte en bibelskole med 46 elever. Det er jo spændende. For vi ved, at i Afrika bliver alle bibelskoleelever menighedsplantere, siger Bent Christiansen.