Mangel på kundskab

”Det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab,” profeterede Hoseas engang over det frafaldne folk.
Når der i Bibelen tales om mangel på kundskab, handler det ikke om almindelig boglig viden, men om kundskaben om Gud. Man kan således godt være højstuderet – uden at fatte en brik af Guds kundskab.
Dengang havde præsterne svigtet. De havde ikke undervist folket om Guds love og principper, og derfor var folket ved at gå til i elendighed.
Den hverdagsdanske oversættelse sammenfatter:
”Mit folk går til grunde, fordi de ikke anerkender mig som deres Gud, og det er jeres skyld, præster! I nægter at anerkende mig, derfor nægter jeg også at anerkende jer som mine præster.”
I dag er danskerne som folk ved at gå til i moralsk opløsning. Det kan ses af, hvad der fx lukkes ud i offentligheden gennem tv-kanalerne. Det ses også gennem den almindelige accept af sort arbejde og snyd. Det ses i ufølsomheden overfor handikappede og flygtninge.
Og mens vi før havde ”verdens bedste” sociale system, er det nu ved at bryde sammen, ikke blot fordi der nu spares på en uheldig måde, men dybest set fordi et stigende antal danskere ikke ”fungerer” mere.
Vi er plaget af samfundsproblemer, som sjældent før. Depressionen ruger over hele landet. Der er mange selvmord. Megen sygdom, som skyldes, at vi ikke trives.
Mange er plaget af frygt. Og ikke uden grund, for politiet har ikke længere styr på kriminaliteten.
Men når danskerne i dag er så forhutlede, så skyldes det også denne mangel på kundskab om Gud. I alt for mange år har vi i kirken ikke fortalt det fulde evangelium om omvendelse fra det onde, om syndernes forladelse, om et liv i ægthed, hellighed og efterfølgelse.
For slet ikke at tale om et liv i Guds kraft og nådegaver, om helbredelse og genopretning, som mange kristne ledere er helt uvidende om. Når plagede mennesker kommer til dem, kan de kun henvise til læger og psykologer, fordi de ikke selv kender kraften.
Vi har brug for igen at få gedigen bibelundervisning. Og vel at mærke ikke kun den retningsbestemte teologi, som overser halvdelen af evangeliet. Nej, det hele evangelium.
For ”mit folk dør af mangel på kundskab”.

Af redaktør Henri Nissen