Stedet, hvor Jesus blev døbt, er igen blevet åbnet

Siden 6-dages krigen har turisterne været forhindret i at besøge det sted, hvor mange mener, at Jesus blev døbt af Johannes Døberen. I mellemtiden har de besøgt Yardenit.Det sted ved Jordanfloden, hvor det menes, at Jesus blev døbt af Johannes Døberen, vil nu blive åbnet for offentligheden.
Stedet, der har navnet Qasr al-Yahud (arabisk for: “Jødernes slot”), er af betydning såvel for den kristne som den jødiske tradition. Det ligger 10 km øst for Jeriko, på et stort område, der ejes af kristne kirker.

Lukket af Israel

Indtil 6-dages krigen i 1967 var det under jordansk styre, og pilgrimme og turister strømmede til stedet. I 1968 blev adgangen dertil begrænset på grund af dets strategiske beliggenhed. Området blev af Israel erklæret en lukket militær zone.
Siden blev Yardenit ved sydenden af Genezaret Sø åbnet som et alternativt døbested, hvor pilgrimme kunne blive døbt i Jordans vande.
Qasr al-Yahud er omtalt som det sted, hvor israelitterne gik over Jordan ind i Det forjættede Land efter at have vandret i ørkenen i 40 år.
Som der står i Josvabogen 1:1-3: “Da Herrens tjener Moses var død, sagde Herren til Josva, Nuns søn, som havde været i Moses’ tjeneste: ‘Min tjener Moses er død. Gå nu over Jordan med hele dette fok til det land, jeg vil give israelitterne'”.
Og i vers 6 og 7 står: “Vær modig og stærk, for du skal give dette folk det land i eje, jeg lovede deres fædre at give dem”.

Tredjehelligste sted for kristne

Stedet, hvor Johannes døbte Jesus, er det tredjehelligste for mange kristne, efter Fødselskirken i Betlehem og Gravkirken i Jerusalem.
Ved påsketid valfarter tusinder af kristne pilgrimmme til Qasr al-Yahud for at blive gendøbt på stedet for Jesu dåb. Mange af disse pilgrimme har sparet sammen et helt liv for at rejse til Det hellige Land.
– Vi er så opildnede, sagde en pilgrim, med tårer i øjnene. Vi kan næppe tro, at vi er på et så helligt sted.
Nogle af pilgrimmene foretager dåbshandlingen nede i Jordan, for andre er det nok at vaske sig med oppumpet vand fra floden.

Åndelig fødsel

Ifølge Ny Testamente åbenbarede Guds ånd sig over Jesus som en due. Om begivenheden siger Sa’ar Kfir fra Israels Naturbeskyttelsesmyndighed:
– Det var her, Jesu åndelige fødsel fandt sted, efter den fysiske fødsel i Betlehem.
Om dette står der i Matthæusevangeliet 1:13: “Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham”.
Og i vers 17 står der: “Der lød en røst fra himlene – det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag”.

Genopbygning og restaurering

I de sidste tre år har den israelske civiladministration og Natur- og Nationalpark-Beskyttelsesmyndigheden investeret ca. 12 mio. kr. i genopbygning og restaurering af projektet.
Der er blevet anlagt en vej til stedet, beliggende i et tidligere lukket militært område, nær et tidligere minefelt. På selve stedet er anlagt en trappe, som fører til et træpodium, hvorfra pilgrimme kan gå ned til floden.
Der har hidtil været begrænset adgang til døbestedet, og kun efter forudgående aftale. Nu vil stedet i november blive åbnet for offentligheden, fra kl. 9-15, og adgangen dertil vil være gratis.
Døbestedet ligger lidt nord for Dødehavet. Bilister skal køre ad Hovedvej 1 (øst) til omkørselsesvejen ved Jeriko, derefter til Hovedvej 90. Efter 2.5 kilometers kørsel når man til en lund, og derefter skal der køres østpå, indtil man ser et skilt med ordene: Qasr al-Yahud.