Helle skal hjælpe fattige danskere

Helle Christiansen er ny chef for Kirkens Korshær.
– Det har altid været op til nøden at sætte dagsordenen for Kirkens Korshær. Sådan vil det være også fremover, siger Helle Christiansen, ny chef for Kirkens Korshær fra 1. januar 2011. Hun afløser Bjarne Lenau Henriksen på posten.

Usolidarisk samfund

Den ny korshærschef betegner samfundet som det post-solidariske samfund.
– Et politisk flertal har fravalgt at holde et fintmasket socialt sikkerhedsnet under samfundets fattigste og mest udsatte mennesker. Et rigt flertal – de mange, der har for meget – fordeler velfærdsgoderne indbyrdes uden hensyntagen til det mindretal, der har for lidt, siger hun til Korshærsbladet.
Helle Christiansens tilknytning til Kirkens Korshær begyndte, da hun var frivillig medarbejder i Mariatjenesten på Vesterbro fra 1978. Siden blev hun formand for korshærs-rådet i Holstebro og Kirkens Korshærs storkreds.
Hun blev cand.theol. fra Københavns universitet i 1984 og ordineret som præst i Viborg Domkirke i 1985. Siden har hun været sognepræst i Holstebro sogn fra 1985-1992, sognepræst i Tyrstrup-Hjerndrup fra 1992-2001 og lektor på Pastoralseminariet, Århus, fra 2001-2006. Siden 1. april 2006 har hun været udviklingschef i Kirkens Korshær.

Velgørenhed er løsningen

Hun forventer, at Kirkens Korshær fremover kommer til at spille en vigtig rolle i samfundet som kirkelig organisation. Hun mener, at Folkekirken i det post-solidariske samfund vil komme til at besinde sig på en senmoderne og sekulariseret tilgang til tilværelsen.
– Her kommer diakonien til at byde sig til som arbejdsmåde, siger hun. – Velgørenhed bliver løsningen på ulighederne. Det postsolidariske samfund producerer nød. Mennesker, der ikke er selvhjulpne, ender som affald og overflod, og de overlades til velgørenheden.
Helle Christiansen henviser til teksten i Det gamle Testamente i Jeremias Bog (18, 6): ”Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør? siger Herren. Som leret i pottemagerens hånd er I i min hånd, Israels hus.”
– Når vi begynder at agere som pottemagere over for andre mennesker, er det en overskridelse. Så begynder vi at gøre med andre, som om vi var Gud, siger hun.
Men forandringskravene kan også have et positivt menneskesyn i sig. – Det kan hjælpe folk til at se nogle muligheder, som kan hjælpe dem. Især hvis den, der har muligheden for at hjælpe, også har mulighed for at gå med den enkelte et stykke af vejen.

Fattige slider i det

Alligevel ser hun konturerne af det forskelsramte samfund.
– Vi ser flere, der falder ned på bunden. Vi vil også komme til at se flere mennesker, der arbejder hårdt, men som alligevel hænger fast i fattigdommen, det man på engelsk, og især i USA, kalder ”working poor,” siger hun.
Et eksempel er de mange børnefamilier, som efterhånden søger hjælp i Kirkens Korshær. Kirkens Korshær er en privat, social, folkekirkelig hjælpeorganisation, der har sit virkeområde blandt samfundets marginaliserede og udstødte grupper: ensomme, hjemløse, psykisk syge og misbrugere.
Kirkens Korshær har omkring 400 ansatte og 7000 frivillige medarbejdere i organisationens genbrugsbutikker, væresteder, herberger og behandlingssteder.

Formandsposter

Helle Christiansen er medlem af Folkekirkens Nødhjælps Råd. Hun har desuden været bestyrelsesmedlem i Det Danske Bibelselskab, formand for Den Danske Præsteforening og formand for Folkekirkens Mission. Hun er medstifter af “Forum for musik og teologi.”
/sl