Ingrid fortæller kristendom

Indremissionær Ingrid Markussen fylder 65 år den 8. december 2010.
Ingrid Markussen går ved årets udgang på pension fra stillingen som kredsmissionær for Indre Mission i Haderslev.
Hun har brugt megen tid på kristendomskursus og fortsætter med det efter sin pension i både Haderslev og Christiansfeld. Hun er kendt som en dygtig fortæller om oplevelser i sin tid som udsendt til Tanzania for Brødremenighedens Danske Mission.

Fik kald som barn

Allerede i søndagsskolen mødte Ingrid kaldet til at rejse ud som missionær, og i 1966 blev hun gift med Jørgen, der var under uddannelse som diakon. Da han også tidligt havde mødt kaldet til at blive missionær, var det naturligt for dem at melde sig til tjeneste, da Brødremenighedens Danske Mission søgte et par til hospitalet i Sikonge i Tanzania. Her fungerede Ingrid som oldfrue. Det blev til i alt godt tyve års tjeneste i Tanzania, fordelt over flere perioder fra 1970 til 2007.

Optaget af unge

I alle årene har hun været meget optaget af ungdomsarbejde og undervisning af kvinder og rekruttering af evangelister til Brødrekirken i det vestligeTanzania. Det blev til tjeneste fire forskellige steder, hvoraf de tre var med evangelisation og undervisning i pionérområder, hvor Brødrekirken ikke tidligere havde haft missionærer. Sammen var de med til at oprette mange menigheder og bygge kirker og to undervisningscentre.
Ind imellem perioderne i Tanzania arbejdede hun sammen med Jørgen på plejehjem i Nordborg, Spjald og Ikast, samt på Asserballeskov Bibel Center. Ingrid var i fire år med i landsledelsen af Dansk OASE. Desuden tog Ingrid uddannelse som voksenunderviser og senere som sagsbehandler i Kristelig A-kasse i Sønderborg og Aabenraa.
Ingrid glæder sig til sin tilværelse som pensionist men brænder stadig for at forkynde evangeliet, hvor hun færdes. Hun vil derfor også igen undervise, når der i foråret afholdes kursus i kristendom i Ansgar i Haderslev og i Brødremenigheden i Christiansfeld. Sammen med Jørgen har hun bosat sig i Christiansfeld, hvor de er aktive i Brødremenigheden.
/sl