Det nye år: Ud med kirken

Kristne skal være salt og give et overbevisende vidnesbyrd om Gud, mener fire kirkeledere.

Kirken skal smage af mere
Kirken er lys og salt, og saltet bør få mere smag, siger Anne Mie Skak Johansen, landsleder for Dansk Oase.
– Mine visioner for 2011 ligger lige for og i hjertet. De er, at kirken i Danmark bliver mere bevidst om sin stilling som lys og salt sendt til vores land. Så lyset bliver klarere, og saltet får mere smag.
– Det er den vision, vi virkelig går efter, for man kan bruge meget tid på møder, strukturer og strategier. Men vi ønsker at bruge tiden rigtigt i 2011. Så kirken tager endnu et skridt i at stå sammen. Ikke at vi skal slås sammen, men at vi står sammen.
– At det bliver et godt år for dem, vi holder af, og dem der bor omkring os. At det bliver et godt år for vore lands-ledere. At dem, der har brug for arbejde, får job, og dem der har brug for hjælp, får hjælpen. Kort sagt: At vi får et godt 2011. Dansk Oases mål er fortsat at arbejde ind i dén virkelighed.

Kirken skal tage ansvar
Som kristne må vi aflægge et overbevisende vidnesbyrd, lyder Lars Messerschmidts egne ønsker for det nye år. Han er generalvikar for Den Katolske Biskop i Danmark.
– Mine ønsker er, at Herren i sin nåde og barmhjertighed må forene alle, der bekender sig som kristne, i ét fællesskab af tro og kærlighed, så verden må tro, at Jesus Kristus er alle menneskers herre og frelser. Og at vi kristne må aflægge et overbevisende vidnesbyrd om Guds kærlighed over for verden.
– Min bøn og mit ønske er, at alle mennesker af god vilje må samarbejde om at hjælpe alle mennesker, grupper og folkeslag i nød, og at vi kristne må være med til at tage initiativ hertil for at vise vores ansvar for menneskeheden.
– Jeg beder om og ønsker også, at kristne tænkere inspireret af Guds Ord må bidrage til at fremme de almenmenneskelige etiske værdier og principper.

Kirken består af mange kulturer
Jeg skal besøge de 53 danske baptistmenigheder og høre, hvad de drømmer om fremtiden, fortæller BaptistKirkens ny generalsekretær Lone Møller Hansen.
– Baptistkirken i Danmark skal i det nye år bruge tid på at formulere og omformulere visionen. Få et fornyet bud på, hvorfor vi er kirkesamfund, og hvad vi tror, Gud ønsker at bruge vores fællesskab til.
– Vi er et kirkesamfund som i højere og højere grad bliver multietnisk, og det er en gave og en opgave.
– Det beriger, vi får ny inspiration, og samtidig er det en opgave at integrere baptistkulturer fra andre lande.
– Den største opgave er for mig at besøge de 53 danske baptistsamfund i Danmark. At også de udtrykker deres håb og drømme for fremtiden og fællesskabet. At de fortæller, hvad de har behov for, og hvad de kan bidrage med.

Kirken skal være åben
Jeg drømmer om åbne fællesskaber, hvor troende og ikke-troende kan komme i berøring med Gud, siger Jens Ole Christensen, generalsekretær i Luthersk Mission.
Jeg har tre drømme, siger han:
– At 2011 bliver et år, hvor lokale LM-enheder brænder igennem som åbne fællesskaber, hvor troende og ikke-troende kan komme i berøring med Gud, at 2011 bliver året, hvor vi for alvor kommer i gang med vores nye fokus på arbejde blandt tyrkiske folk i Tyrkiet, Centralasien og Danmark, og at 2011 bliver et år, hvor vi ikke bare taler om tilgivelse på prædikestolene, men praktiserer det i vores fællesskaber.
– Kristent arbejde er afhængigt af det, mennesker ikke kan producere: At Gud selv skaber glæde over evangeliet og kærlighed til mennesker, tilføjer Jens Ole Christensen.