USA-veto i FN om bosættelser

USA har nedlagt veto i FN’s sikkerhedsråd mod en resolution, som ville have fordømt alle israelske bosættelser på besat palestinensisk område siden 1967 som illegale.Men i en amerikansk udtalelse hedder det samtidig, at mens USA er enig i, at bosættelserne er ulovlige, ville en resolution havde skadet chancerne for fredsdrøftelser.

De 14 andre medlemmer af sikkerhedsrådet stemte for resolutionen, som krævede, at “Israel som besættelsesmagt omgående og fuldstændigt skal standse al bosættelsesaktivitet på besat palestinensisk område, heriblandt Øst-Jerusalem, og at det fuldtud respekterer dets lovlige forpligtelser i denne henseende”.

Ifølge den amerikanske ambassadør i FN, Susan Rice, modsætter USA sig principielt bosættelser, men mener, at FN’s sikkerhedsråd ikke er det passende sted for at løse den årtier gamle israelsk-palestinensiske konflikt.

Skal ikke misforstås

Rice udtalte i sikkerhedsrådet, at USA’s veto ikke skal misforstås som støtte af bosættelsesaktivitet. Hun sagde, at mens Washington er enig med de øvrige medlemmer af sikkerhedsrådet og den større verden om dårskaben og ulovligheden i fortsat israelsk bosættelsesaktivitet, mener USA, at det er uklogt af sikkerhedsrådet at prøve at løse nøgleanliggender, der skiller israelere og palestinensere.

Fra palestinensisk side udtaler Nabil Abu Rdainah, der er nær medarbejder af den palestinensiske præsident, Mahmoud Abbas:

– USA’s veto virker stik modsat fredsprocessen og opmuntrer Israel til at fortsætte med bosættelserne og undslippe forpligtelserne i fredsprocessen.

Israels FN-ambassadør, Meron Reuben, slog til lyd for en genoptagelse af direkte drøftelser mellem de to sider uden forhåndsbetingelser og sagde videre, at bosættelser blot er et af flere anliggender, som skal afgøres i forhandlingerne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Denne resolution skulle aldrig have været forelagt, sagde han. I stedet burde det internationale samfund og sikkerhedsrådet have opfordret den palestinensiske ledelse – med en klar og resolut stemme – til omgående at vende tilbage til forhandlingsbordet.

“Den eneste vej”

Det israelske udenrigsministerium har fremsat følgende udtalelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Direkte forhandlinger mellem Israel og palestinenserne er stadig, som de altid har været det, den eneste vej til at løse konflikten mellem de to sider. Der er kort vej mellem Ramallah og Jerusalem, og alt det, palestinenserne bør gøre, er at vende tilbage forhandlingsbordet, uden betingelser.Blot på denne måde, og ikke ved at gøre brug af sikkerhedsrådet, er det muligt at fremme fredsprocessen således, at den er til gavn for begge parter og tjener fredens og sikkerhedens sag i hele regionen.

“Besynderligt”

I udtalelsen omtales den aktuelle situation i Mellemøst-området således:

– Selv mens Mellemøsten undergår forandringer, som medfører en historisk mening for hele regionens fremtid, er det virkelig besynderligt, at sikkerhedsrådet har valgt at overveje et eneste aspekt ud nøgleanliggenderne i de israelsk-palestinensiske forhandlinger, mens det ignorerer det videre omfang af begivenheder i vores region. Israel påskøner den amerikanske holdning, der bidrager til genoptagelse af den diplomatiske proces og beklager, at de øvrige medlemmer af sikkerhedsrådet har afstået fra at yde det samme bidrag.