Egyptens endeligt forude?

En uopfyldt profeti fra Esajas’ Bog kunne tyde på, at Aswandæmningen vil bryde sammen.Midt i hele debatten om Egypten og Mubarraks fald er der endnu mere grund til at reflektere over Egyptens skæbne, som er omtalt i Ezekiels bog.
Af Hans Kristian Neerskov
Præst og forfatter.
Grundlægger af
Dansk Europamission.

Her står i kap 29: ”Menneske, vend dig mod Egyptens konge, Farao! Du skal profetere imod ham og imod hele Egypten. Tal, og sig: Dette siger Gud Herren: Nu kommer jeg over dig, Egyptens konge, Farao, du store drage, der ligger i strømmene og siger: ’Nilen er min, jeg har skabt den!’ Derfor kommer jeg over dig og dine strømme og gør Egypten til ruiner og ørken fra Migdol til Syene, helt til Nubiens grænse.
Mennesker skal ikke drage igennem det, og dyr skal ikke drage igennem det; ingen skal bo der i fyrre år.
Jeg gør Egypten til en ørken blandt øde lande, og blandt byer i ruiner skal dets byer ligge øde i fyrre år. Jeg spreder egypterne blandt folkene og strør dem ud i landene.” (Autoriseret oversættelse 1992)

Endnu ikke opfyldt

Dette profeterede Ezekiel i år 587 f. Kr. fra sit exil i Babylon, og det er så markant en profeti, at vi med sikkerhed ved, at den endnu ikke er gået i opfyldelse, men der er heller ingen grund til at mene, at det aldrig vil ske.
Der er endog en plausibel forklaring på, at det kan ske og måske snart.

Aswandæmningen

I 1970 var Aswan-dæmningen færdigbygget. Den blev planlagt i 1954 og skulle oprindeligt være støttet finansielt af USA og England, men deres støtte blev trukket tilbage i 1956, da præsident Nasser nationaliserede Suez-kanalen.
Nilen er verdens længste flod (6.670 km).
I 1958 tilbød Sovjetunionen teknisk og økonomisk støtte.
Der er forlydender om, at de russiske ingeniører har forregnet sig, og at der er alvorlige revner i denne verdens største dæmning, som er 111 meter høj og 3,6 km i bredden.

Aswandæmningen fra 1970 er 3.830 m lang, 980 m bred i bunden, 40 m i toppen og 111 m høj.
Nassersøen

Bag denne ”mur” befinder der sig et reservoir på 4.000 kvadratkilometer.
Vandmasserne i dette område kaldes for Nassersøen og rummer 130 milliarder kubikmeter vand!
Der er absolut ingen mulighed for at rette op på – endsige reparere dette gigantiske bygningsværk, som skaffede Egypten en udvidelse af det beboelige areal på 20 procent.
Men den frugtbare ”silt” eller ”sudd”, som tidligere flød med vandet, bliver tilbageholdt, så man nu må benytte kunstig vanding. På det inddæmmede område boede tidligere 70.000 sudanere, som blev tvunget til at flytte.

Største katastrofe

Den dag dæmningen braser sammen, vil der ikke være en eneste tilbage af de 80 mio. mennesker, som bor i Nildalen i dag.
Det bliver vel den største katastrofe i menneskehedens historie, hvor 80 millioner mennesker dør på nogle få timer!
Tilsyneladende hører Ezekiels profeti med til de eskatologiske profetier, som skal tages alvorligt.
Her er også profeteret om hele Mellemøsten, og at Israels rige skal opstå igen. Det er sket, men ikke i den udstrækning, som de bibelske profetier nævner: ”Fra Egyptens bæk til den store flod Eufratfloden. (Es.27:12 og 1 Kong.5:4.) Egyptens bæk er her den bæk, der deler Gaza-striben fra Sinai-ørkenen. Mennesker har travlt med deres egne drømme, og de sætter sig op imod Guds vilje, som dog står fast og er en del af Skriften.