Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Søren Pinds misforståelse

Danmarks nye integrationsminister går ind for assimilation frem for integration. Han mener ligefrem, at tiden er løbet fra integration.
Men gad vide, om han forstår, hvad begreberne dækker? Lad os håbe, det var en fortalelse i et øjebliks rus over den nye ministerpost. Eller løber munden over med, hvad hjertet er fuldt af? Kom Søren Pind til at afsløre, hvad regeringens politik hele tiden er gået ud på? Assimilering!
Forestil dig, at du siger til din kæreste: Du skal blive ligesom mig, før jeg vil gifte mig med dig! Det er jo helt hen i skoven.
Det samme er Søren Pinds krav om, at alle indvandrere skal assimileres. Bliv som os, eller bliv væk! Det er ensretning, og det er hverken respektfuldt eller særlig realistisk. Er det udtryk for de basale danske værdier: frihed, lighed og tolerance? Integration, derimod, er begge dele. Integration er at vedkende sig sin egen kultur samtidig med, at man indoptager modtagerlandets kultur. Man står ved den, man er, og åbner sig for alt det nye. Modtagerlandet respekterer ens baggrund og introducerer landets sprog, kultur og traditioner. Hvem kan undgå at blive påvirket af det land, man lever i?Resultatet bliver det multikulturelle samfund – et begreb som også får Søren Pind at se rødt. Men er det så farligt? For dybest set er alle mennesker forskellige, og derfor er Danmark allerede multikulturelt.
Når to enkeltindivider slår kludene sammen, opstår allerede dér et multikulturelt forhold. De er forskellige som mand og kvinde, og de medbringer forskellige adfærdsmønstre, traditioner og værdier fra deres respektive familiebaggrunde. Det er kun naturligt, og den ”integration” finder de fleste mennesker ud af.
Hvad er det, Søren Pind vil opnå? At vi alle sammen skal være ens? Har han ikke forstået basal psykologi, at man skal vide, hvem man er, før man kan relatere til en anden? Og at man ved at relatere til en anden udvikler sin egen identitet? Forenes de to sider, voila: Så har vi integration! Men begge dele skal med – også selverkendelsen. Det er nemlig afgørende for selvværdet at erkende sin baggrund.Søren Pinds udtalelse er ikke blot udtryk for uvidenhed, men direkte krænkende. Det er respektløst at feje andre menneskers kulturbaggrund til side på den måde. Og det får den modsatte effekt. For hvis man ikke respekterer andre, møder man ikke selv respekt. Hvad må de ikke føle, de, der forstår den fulde konsekvens af Søren Pinds udtalelse?
Vi vil tvært imod sige: Velkommen, nydanskere. Kom med jeres kultur. Berig os. Udvid vores horisont. Hjælp os til at blive klogere på os selv. Lad os mødes og lære af hinanden. Lad os bygge en fremtid sammen.
Maria Christensen, Smørum,
psykolog og dansker med
slovakisk baggrund.Svend Løbner, journalist og dansker med afrikansk baggrund.

Tie for længe…

“Den store tragedie er ikke de onde menneskers brutalitet, men de gode menneskers tavshed!” – ifølge Martin Luther King. Historien viser, at man kan tie så længe, at man – næsten – accepterer det, man burde protestere imod.
Forfatterinden Ketty Dahl berører med bogen “Valget” vores allesammens tavshed om mange tusinde aborter hvert år. Samt det, de fleste ved meget lidt om: hvad en abort er.
Den seneste abortdebat i Folketinget viste, at nok ikke engang sundhedsministeren ved det. At det er et faktum, at den almindelige vejledning til abortsøgende er lemfældig, utilstrækkelig og vildledende. At der kan reddes liv helt frem til efter den medicinske opstart til aborten – hvis kvinderne kan få lov til at fortryde.
(Forkortet af red.)
Jens Peter Lauge Giversen
Nørager I B st. th.
6400 Sønderborg
Folketingskandidat for Kristendemokraterne

Tak for leder

Mange mange tak for lederen i Udfordringen, for forsvar for de ufødte børn og de syge og gamle. Hvor er det dejligt, at der er en, og forhåbentlig også nogle blandt lægerne, der siger fra, så der igen kan blive respekt for livet.
Betty Kristensen
Lindevang 10
2660 Brøndby st.