Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5,50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Datter lider af anoreksi

Kære Orla Lindskov
Min datter lider af anorexi, altså spiseforstyrrelser. Hun var tidligere en ret kraftig pige, men blev så mobbet i folkeskolen med, at hun var fed. Det led hun meget under.
Nu går hun i gymnasiet. Men hun forsømmer meget. Hun er nu 17 år og er næsten kun skind og ben. Hun har endnu ikke haft menstruationer. Min mand og jeg lider meget under det.
Vores datter siger, at hun frygter for at blive tyk igen. Hun har været igennem mange former for behandling. Det har kunnet hjælpe lidt i perioder. Men det har ikke haft nogen varig, helbredende effekt.
Jeg vil gerne spørge dig, om det er en sygdom på linje med alle andre sygdomme, og om det er noget, der kan helbredes ved forbøn. I bekræftende fald vil min mand og jeg tage hende med til et af dine forbønsmøder. Vi har allerede foreslået dette til vores datter, og hun var positivt indstillet.
Venlig hilsen
”Grethe”

Svar 1:

Intet er umuligt for Gud

Kære ”Grethe”
Der er i dag bred enighed om, at anoreksi er en sygdom. Men hvilken slags sygdom er der uenighed om. De fleste hælder nok til tanken om, at det er en form for psykisk sygdom.
Et af de almindeligste kendetegn på sygdommen er det alarmerende vægttab fremkaldt ofte af en panisk angst for at ”tage på”. Det er også din datters problem, skriver du. Afmagringen kan fremkalde flere forskellige kropslige symptomer, bl.a. udeblevne menstruationer, mangel på energi, fordøjelsesbesvær, tør hud med flere.
Mange anoreksi-patienter oplever sig selv som fede, selv om de faktisk kun er ”skind og ben”. Men der er utrolig mange varianter af sygdommen.
Anoreksi er først og fremmest en kvindelidelse. Ni ud af ti anoreksi-patienter er piger. Man mener, at årsags-forklaringerne til denne lidelse i høj grad kan findes dels på det samfundsmæssige plan, dels på det familiemæssige plan. Når vi taler om det samfundsmæssige plan, må vi fx ikke glemme, at modeverdenen har gjort den meget tynde og slanke pige til idealet, og det kan være medvirkende til, at nogle unge piger har fået en sand skræk for at blive tykke. Modeverdenen har forbundet slankhed med skønhed.
Fra lægeligt hold vil man dog ikke udelukke, at også genetiske betingelser kan spille ind ved sygdommen anoreksi.
Jeg tror fuldt og fast på, at også denne sygdom eller lidelse kan helbredes ved bøn. Bibelen nævner nemlig ingen sygdomme, som skulle være umulige at helbrede for Gud. I Esajas´ Bog kap. 53 står der jo om Jesus Kristus, at ”det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar”; – der nævnes ikke en eneste sygdom, som er undtaget herfra. Derfor synes jeg også, at det kunne være en god idé, at jeres datter kommer til forbøn. Jeg har tidligere bedt for piger med anoreksi og også for en enkelt dreng, og jeg så, at det første, Jesus gav de unge, var fred. Fred med sig selv og fred med deres liv.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Er det en slags placebo?

Til Orla Lindskov
Jeg ved ikke, om du vil tage mit brev med, når jeg beder om at være anonym. Grunden er, at både jeg selv og min familie, især mine forældre, er troende. Vi kommer i en kirkelig sammenhæng, hvor vi aldrig har hørt noget om salveduge. Jeg har aldrig før hørt om nogen inden for kirkerne her i Danmark, der arbejder på den måde, du gør.
Jeg er journalist, og som sådan forholder jeg mig kritisk til mange ting, især når de lyder til at være lidt for fantastiske. De mange udsagn fra folk tyder dog på, at der er en hel del, der får hjælp og helbredelse, gennem det, du gør. Men jeg er meget i vildrede med, hvad det er, du gør. Er det en slags placebo?
Hilsen S.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Noget at støtte sig til

Kære S.
Det jeg gør har ikke noget med placebo at gøre. Altså det hvor man fx giver folk kalk-tabletter og lader dem blive i den tro, at det er virkelig medicin, de får. Selv om man ofte har set, at folk har fået det bedre af kalktabletterne, så er det jo egentlig snyd.
Salvedugens princip er, at vores tro får noget konkret at støtte sig til. Der er ikke noget magisk ved salvedugen. Der er ingen kraft i et stykke tøj i sig selv. Kraften kommer af den tro og den bøn i Jesu Kristi navn, der er knyttet til salvedugen.
Jeg beder Jesus Kristus om at ledsage salvedugen til den syge. Og jeg beder ham om at åbenbare sig hos den syge som den store læge og den store frelser.
Det, der giver salvedugen dens kraft, er altså bønnen og troen, der er knyttet til den. Og bønnen sker i det store navn, i navnet Jesus Kristus, for i det navn er der en helt speciel kraft til hjælp for os mennesker.
I forbindelse med Paulus læser vi ikke om salveduge; men vi læser om, hvordan man i nogle tilfælde brugte hans bælter og tørklæder til helbredelse og udfrielse af syge og plagede mennesker. Læs Apostlenes Gerninger kap. 19, versene 11 og 12. Her står der følgende:
”Gud lod usædvanlige undergerninger ske ved Paulus´ hænder. Ja, man bragte ligefrem tørklæder og bælter, som Paulus havde båret, hen til de syge; og sygdommene forlod dem, og de onde ånder fór ud.”
Jeg håber, at mit svar kan være dig en hjælp til at forstå, hvad salveduge er.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Natlig ufred

Kære Orla Lindskov
Jeg har igen natlig ufred i mit hoved. Derfor sender jeg på ny salvedugen til dig, så du kan bede over den. Den har før hjulpet mig.
Må Jesus fortsat velsigne din tjeneste.
Kærlig hilsen fra
En søster i Herren


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:

Tinnitus forsvandt

Kære Orla
Kan jeg bestille en salvedug til en veninde, der har dårligt hjerte og lige har haft nogle blodpropper på grund af det dårlige hjerte?
Tak også for forbøn for min tinnitus. Den forsvandt, da du bad for mig i Aglow i Viborg.
Gud er god.
Kærlig hilsen A.

Min oplevelse:

Salvedug hjalp venner

Hej Orla
Vi er blevet bedt for af venner og folk fra vores kirke, og der er stadig ikke sket gennembrud og helbredelse.
Et par fra vores kirke har foreslået, at vi skulle skrive til dig for at få en salvedug, fordi det hjalp dem.
Vi tror på, at Gud kan bruge dig til at hjælpe os.
Med venlig hilsen
To, som håber


Artiklen fortsætter efter annoncen: