Lægers opgave?

Vi er kommet langt væk fra lægernes oprindelige opgave, når de nu – af økonomiske grunde – skal til at sætte koder på dem, der ikke skal forsøges genoplivet…
Det virker uhyggeligt og nærmest uvirkeligt, når ambulancefolk nu også står frem i tv2 nyhederne og fortæller, at de får breve med besked på at lade visse patienter dø, hvis de får et hjerteanfald.
Engang var der slet ingen tvivl om, at en læge – og sygeplejersker og alle andre, som arbejdede med syge – skulle gøre deres yderste for at redde og helbrede. Det var pr. definition deres opgave. De var FOR livet.
Men i dag er der kommet gustne overlæg ind. Kan det nu lønne sig? Er fru Petersen værd at genoplive? Lad os hellere bruge pengene på en ny super-scanner.
Ja, allerede når et barn er på vej til verden, trues det af gustne økonomiske betragtninger. I Aalborg pralede man for et par år siden ligefrem på sygehuset med, at der blev født færre handikappede. Hvorfor? Fordi man havde presset de vordende mødre til abort, hvis der var blot en lille mulighed for et handikap. Jeg har personligt interviewet en af de mødre, som med stort besvær stod lægens pres imod og fødte det “uønskede” barn. Det viste sig, at han alligevel ikke blev handikappet. Han lever i bedste velgående og er familiens daglige lyspunkt.
Man kan sagtens forklare udviklingen med, at sundhedsvæsnet nu er blevet så dygtigt, at man kan blive ved med at redde “håbløst syge”. Og så må man prioritere osv.
Men denne holdning til livet er udtryk for en ny, egoistisk og materialistisk forståelse af livet. Her ser vi de første frugter af den manglende respekt for menneskeliv, som fik det officielle stempel med indførelse af fri abort på sygehusene i 70’erne. Dengang ville alle formentlig have forsvoret, at man nogensinde ville frasortere børn pga. blot muligheden for handikap. Men 40 år senere er hjerterne blevet forhærdede.
Der er brug for et opgør med den manglende respekt for menneskeliv. Hverken læger, ambulancefolk eller politikere skal tage stilling til, om nogen skal have lov at leve. Vi skal altid kæmpe for livet. Det skal være et princip. Ellers kommer vi ud på en moralsk glidebane.

Af redaktør Henri Nissen