Vassula til Danmark Kristi Himmelfartsdag

Den græske kristne profet taler i Københavns Kristne Kultur Center d. 2. juni. Kristi Himmelfartsdag kommer den græsk-egyptiske profet Vassula Rydén til København.

Vassula Rydén, da hun i 2004 besøgte Danmark. Hun var på det tidspunkt 62 år. Foto Henri Nissen
Nu kommer hun igen til København for at dele sine visioner og tanker om ”Sandt Liv i Gud”.

Hun skal igen holde foredrag, ligesom i oktober 2004, da hun sidst var i Danmark.
Den græsk-egyptiske kvinde var i 1985 i Bangladesh, hvor hendes svenske mand arbejdede ved ambassaden. Selv om hun var helt uinteresseret i religion, oplevede hun, at først en engel og senere Jesus selv talte til hende. Det ledte til hendes omvendelse. Hun begyndte at nedskrive de budskaber, hun modtog, og det er med årene blevet til 12 bøger, som er oversat til mange sprog, heraf to bøger på dansk.
Det er foreningen ”Sandt Liv i Gud”, der arrangerer. Foreningen tager det med sindsro, at den ortodokse kirkes økumeniske patriark i Konstantinopel (Istanbul) i april har taget afstand fra profeten og hendes tilhængere.
– Det er jo ikke ualmindeligt, at profeter og mystikere møder modstand – også fra kirken – mens de lever, siger theol. dr. Niels Christian Hvidt, der er med i bestyrelsen for foreningen. Han er også en personlig bekendt af Vassula, som omtales i hans doktorafhandling om kristen profeti (se Christian Prophecy.org), som han forsvarede i 2007 ved det gregorianske universitet i Rom. Den udkom på Oxford University Press i 2007 med forord af paven selv.
– Det er vigtigt at understrege, at Vassula ikke er ekskommunikeret af den ortodokse kirke. Det kan man slet ikke gøre uden en kirkelig rettergang. Men dele af den ortodokse kirkes ledelse afviser hendes profetiske erfaring.
For mig at se handler det meget om, at den ortodokse kirke ikke anerkender den profetiske dimension på samme måde, som man gør i den katolske kirke og mange af de protestantiske kirker. Men samtidig ved jeg dog, at den ortodokse patriark i Alexandria i Egypten, som hun formelt stadig hører ind under, er meget positiv, siger Hvidt.
Niels Chr. Hvidt var selv involveret i de samtaler, der fra 2002-2004 fandt sted mellem Vassula og den da skeptiske kardinal Ratzinger – der i 2005 blev den nye pave Benedict II. (Omtalt på www.cdf-tlig.org)
Samtalerne førte faktisk til, at den katolske kirke ikke længere var så skeptisk over for Vassula som tidligere.
Et af den 69-årige profets budskaber er i øvrigt, at det er Jesu vilje og ønske, at de kristne i den ortodokse, katolske og protestantiske kirker skal forsone sig igen.