Absolutte sandheder og relative udtalelser

Bibelen indeholder absolutte sandheder så vel som relative udtalelser – altså undervisning, som er rettet mod en bestemt tid, sted og situation.
Af Loren Cunningham
Grundlægger af
Ungdom Med Opgave.

For eksempel siger 1. Korinter kapitel 11 vers 14, at det er skammeligt eller uværdigt for en mand at have langt hår. Var dette en absolut sandhed for alle tider og for alle mænd overalt? Hvis det var, hvordan kan du så forklare, at Gud befalede Samson ikke at klippe sit hår, som et tegn på hans specielle tjeneste?
Paulus’ instruktion omkring mænds hårlængde er et eksempel på en relativ udtalelse i Skriften. Paulus adressserede et problem fra en tid, som vi ikke fuldt ud forstår. Mange detaljer er gået tabt, som tiden er gået. Men ikke desto mindre står det klart, at Paulus’ instruktioner var vigtige for dem i den tid og kultur.
Når det kommer til kulturelle overbevisninger, er vi ikke sådan at flytte med. Meget af det, vi tror, kommer ikke fra Bibelen, men udspringer af vores kultur. Ting, som vi har lært, da vi var ganske små børn. Kristne bliver ofte mere stødte over kulturbrud end over ulydighed mod bibelske absolutter. For eksempel er det trist, at amerikanske kristne bliver forfærdede over vulgære ord, men ikke er nær så stødte, når Guds navn bliver misbrugt. Censorer på amerikansk bipper firebogstavsord væk, som beskriver kropsfunktioner, men ord der indeholder Guds navn forbliver, fordi det ikke forarger lige så mange.
Det er vigtigt ikke at fornærme folk ved at være kulturelt ufølsom. At gøre det vil ofte lukke døren for evangeliet. Det er det, som Paulus fortalte Korinths mænd. Hvis de havde langt hår, lavede de en kulturel brøler, som ville give vanære til Jesus. Hvis Paulus havde talt til kristne i Thailand i stedet for kristne i oldtidens Korinth, ville han nok have mindet dem om, det ville give Jesus vanære, hvis de krydsede deres ben, så en af deres fødder pegede på et andet menneske.

Udtalelsen omkring lang hår var en udtalelse, der havde betydning for nogle bestemte modtagere på en bestemt tid og et bestemt sted.