Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens. Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Hvad er nåde?

Inden for den seneste tid har der et par gange være skrevet om nåde i Udfordingen. Den 12. maj 2011 anfører Immi Dam, at nåde er noget man får, som man ikke har gjort sig fortjent til. Dette er en definition, som synes at være almindelig accepteret.
Denne definition er imidlertid meget generel og gør, at man let kan få en fejlagtig forståelse af begrebet nåde. Endvidere giver denne definition belæg for at sige, at alle mennesker, kristne såvel som ikke kristne er omfattet af Guds nåde, da det jo ikke er muligt ud fra hvordan et menneskes liv forløber (menneskeligt set) at skelne, hvem der er kristne og hvem, der ikke er. Nej, Gud har en anden målestok.
I Gl. Testamente bruges nåde ofte i den betydning, som ovennævnte definition anfører, og dækker over Guds ufortjente godhed, eks. 1. Mos. 6,8, Salme 103,8. Når der imidlertid tales om nåden i Ny Testamente, er der tale om noget langt meget mere.
I Gl. Testamente blev fx folkets synder dækket af offerblod, men under blodet var synden der stadig. I Ny Testamente renser Jesu blod os for al synd, så den ikke længere eksisterer (i Guds øjne). I Joh. 1,17 anføres, at nåden og sandheden kom med Jesus Kristus. Det betyder, at det nådesbegreb, som findes i Det Nye Testamente, er noget helt nyt i forhold til nåde i Gl. Testamente. Nåden i Ny Testamente er først og fremmest frelsen, men herudover dækker nåden over alt det, vi har fået del i/hvem vi er i Jesus Kristus, herunder også at synden ikke længere skal herske i vore liv, jf. Rom. 6, 14-15.
Næsten alle Jesu disciple og Paulus led martyrdøden, men de var dog helt og fuldt omfattet af Guds nåde.
Poul Damgaard
Dalkær 10
5550 Langeskov

En statsmand

Pressens kommentarer er, at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, talte som en statsmand, da han forleden foran de globale medier berettede om sin timelige samtale med US-præsident Barak Obama. Tre punkter gjorde Israels premierminister klar. 1) Der bliver IKKE nogen tilbagetrækning af Israels landområde til de gamle 67-grænser, 2) der bliver IKKE tale om nogen tilbagevenden af de arabiske børne- og oldebørn, som flygtede fra landet i 1948, og 3) der bliver IKKE forhandlet med terrororganisationen Hamas, som fortsat erklærer, at ’Israel skal udslettes’.
Medens Netanyahu talte, fangede medierne billeder af Obama, der lyttede. De noterede sig præsidentens ’kropssprog’, som viste, at han ønskede Netanyahu hen, hvor peberet…
Israels premierminister bragte Skriftens ord i erindring: ”Mod dit folk udtænker de snedige planer og lægger råd op mod dem, du værner. De siger: Lad os udslette dem som folk, så Israels navn ikke nævnes mere…” (Salme 83:5). Her gengiver den bibelske salmist, hvad terrororganisationen Hamas har på sit program, hvis det lykkes den at danne en palæstinensisk ’enhedsregering’, der skal styre en fremtidig palæstinensisk stat midt i Israel. ”Israels navn skal slettes af folkenes tal,” hedder det i Hamas-ideologien. ”Det jødiske folk skal udslettes!” – Den Hellige Skrift er ikke venlig sindet over for en sådan fjendsk holdning mod Israel. Teksten fortsætter: ”Fordi de siger: Guds græsgange tager vi i eje, så lad dem blive som kugletidsler – som strå, der flyver for vinden” (v.14). Billedet er kendt fra ørkenen, hvor sandstorme fanger strå og tidsler og ruller dem sammen og jager dem i vilde flugtskarer over ørkensandet. Det er den skæbne, som af Skriften udtales over dem, der ønsker Israels navn slettet af Mellemøstens landkort.
Obama havde 24 timer før Israels premierminister Benjamin Netanyahu ankom til Washington holdt sin store Mellemøsttale: ”Det er nu eller aldrig, at vi må anerkende Palæstina som stat,” var det åbenlyse budskab, som lyste mellem linjerne af Obamas ’Mellemøst-script’. – Og her har han danske politikere på sin side. Den 19. maj kl. fem om morgenen meddelte Ritzau, at en kommende, dansk ’rød regering’ vil anerkende Palæstina som en stat. Socialdemokraterne, SF og De Radikale vil dermed blåstemple en magtgruppe, der (placeret midt i Israels bibelske kerneland) vil søge at virkeliggøre sit nedskrevne, fastholdte, ideologiske og politiske mål: Israels udslettelse!
Eva Vosegaard
Storebæltsvænget 182
5500 middelfart