Amerikanere er splittede omkring aktiv dødshjælp

Ny undersøgelse i USA om moral viser, at amerikanerne er dybt splittede om flere vigtige emner.Amerikanerne er langt fra enige om, hvad der er moralsk forsvarligt, og hvad der ikke er. I hvert fald når det kommer til de spørgsmål, som for tiden diskuteres meget i amerikanske medier, såsom abort, aktiv dødshjælp og homoseksuelle – her står parterne stejlt over for hinanden.
Analyseinstituttet Gallup har for nylig lavet en undersøgelse i USA, der skal give et billede af amerikanernes holdning til forskellige moralske spørgsmål. Det viste sig, at det, som amerikanerne var mest uenige om, er, hvorvidt det er moralsk forsvarligt eller ej at udøve aktiv dødshjælp.
48 procent mente, at det ikke var moralsk forkert, mens 45 procent mente, at det godt kunne forsvares (de resterende svarede ingen af delene). Der er ikke nævneværdig forskel på svarene fra unge og ældre mennesker, så folk i alle aldre er altså lige splittede omkring aktiv dødshjælp.

Igangværende debat

Spørgsmålet om aktiv dødshjælp bliver i øjeblikket diskuteret i stærke vendinger i de amerikanske medier. Særligt fordi Republikanerne er igang med processen om at finde deres præsidentkandidat, der kan stille op mod Barack Obama i 2012.
Derfor er både de officelle og uoficille bejlere ved at positionere sig på forskellige spørgsmål, og her er aktiv dødshjælp et kontroversielt emne, som potentielt kan få folk op af sofaerne.
Dertil kommer en række sager i medierne, som har sat sindene i kog hos mange amerikanere. Blandt andet sagen om en 91-årig kvinde fra Californien, som solgte selvmords-grej over internettet. Udstyret blev solgt til både unge, gamle, dødeligt syge og depressive mennesker. Hun er nu i FBI’s søgelys, men debatten om folks ret til at bestemme over egen død er blevet et betændt emne i den amerikanske offentlighed, hvor fronterne er trukket skarpt op.
Det er blandt andet det, som afspejles i analysen fra Gallup.

Også på andre spørgsmål i undersøgelsen er linjerne trukket klart op. For eksempel på spørgsmålet om det er acceptabelt at få et barn uden for ægteskab, er der også stor uenighed at spore. 54 procent mener, at det er i orden, mens 41 procent mener, at det ikke kan forsvares. Lidt over halvdelen af de adspurgte amerikanere synes også, at abort er forkert, mens 39 procent synes, at det er acceptabelt.

Amoralsk ungdom?

På nogle af spørgsmålene om moral er der stor forskel på, hvad unge og ældre mennesker svarer. Det gælder for eksempel spørgsmålet om, hvorvidt pornografi er acceptabelt eller ej. Her mener 42 procent af de unge mellem 18-24 år, at det er helt okay, mens det kun er godt en femtedel af dem på 55+, der synes, at det er i orden.
På de fleste spørgsmål er de unge generelt mere positivt stemt, end de ældre mennesker. For eksempel om homoseksuelle forhold, sex før ægteskab og børn uden for ægteskab.
På den anden side er folk i kategorien 55+ generelt mere positive over for dødstraf, selvmord og dyreforsøg end ungdommen. Således mener hele 70 procent af de adspurgte på 55 og op efter, at dødsstraf er moralsk acceptabelt, mens det samme kun gælder for 56 procent af de 18-34-årige.

Samlende spørgsmål

Der er dog også moralske spørgsmål, som ikke er kontroversielle, og som samler amerikanerne i enighed – også på tværs af generationer. For eksempel er hele 91 procent enige om, at det er moralsk forkert, hvis en gift mand eller kvinde har en affære.
Derudover er de fleste amerikanere (80 procent) også enige om, at selvmord er helt uacceptabelt. Og kloning af mennesker ser også ud til at have lange udsigter i USA. I hvert fald hvis de amerikanske politikere følger folkestemningen i landet, som bestemt ikke er positiv. Hele 84 procent mener, at det er en ualmindelig dårlig ide, som ikke kan forsvares moralsk.