Jens Erik har en mission

Jens Erik Jacobsen har været missionssekretær i Apostolsk Kirke i 24 år. Nu går han på pension, men missions-ilden brænder stadig…
En gang missionær, altid missionær, lyder et mundheld.

Jens Erik Jacobsen

Det samme kan siges om missionssekretærer – i hvert fald hvad angår Jens Erik Jacobsen, der har været missionssekretær for Apostolsk Kirke i 24 år.
Han har svært ved at slippe opgaven som bindeled, formidler og fundraiser for kirkens missionærer i Zambia, Sydafrika, Kenya og Grønland.
Søndag den 26. juni inviterer Københavns Frikirke på Frederiksberg til reception i anledning af at Jens Erik Jacobsen går på pension. Han fortsætter alligevel med at betjene missionærerne – især i Zambia – indtil der er fundet en afløser.

49 containere

Jens Erik Jacobsen har senest været præst i 12 år. Før det var han lærer i 22 år på Apostolsk Kirkes Højskole – nu Kolding Internationale Højskole. Han tjente som missionssekretær for Apostolsk Kirkes Mission fra 1977 til 2001 og har siden understøttet missionsarbejdet på mange måder.
– Jeg har indtil videre pakket 49 containere til arbejdet i Zambia, smiler han.
Som missionssekretær skulle han rekruttere og ansætte missionærer og føre tilsyn med missionsarbejdet i samarbejde med kirkens missionsråd.
Hvad har været din bedste oplevelse?
– At sende nye missionærer ud i deres kald og give volontører oplevelser for livet, siger Jens Erik Jacobsen og tilføjer: – Langt de fleste har trivedes i opgaverne og har ved hjemkomsten sagt: ”Det har været vores bedste oplevelse.

Farm i 30 år

– Det er en stor tilfredsstillelse at se et arbejde lykkes. I Zambia er der nu en stærk kirke, en velfungerende uddannelse for ledere og en farm, der i over 30 år har båret størstedelen af udgifterne for bibelskolen.
Bibelskolen er en kirkelig lederuddannelse, som forløber over to år. Der er i øjeblikket 40 elever, der bliver fremtidens præster og medarbejdere i kirken.
Hvad har været din største udfordring?
– Det er altid en udfordring at skaffe midlerne. Missionsarbejdet drives alt sammen med penge, som er rejst herhjemme i kirke og missionsforeninger. I de senere år har vi også modtaget penge fra Minipuljen fra Danida til udannelses- og sundhedsprojekter.

Ankermand

Er du nu færdig med mission?
– Nej, jeg er stadig engageret. Indtil der er fundet en afløser, vil jeg stadig have et lederansvar for arbejdet i Zambia. Og ellers vil jeg gerne være sparringspartner for missionærer.
Jens Erik Jakobsen er gift med Else og parret har tre voksne børn.
Har I aldrig selv villet rejse ud?
– Jeg har aldrig haft kaldet til at rejse ud som missionær. Jeg vil være ankermand, dvs. den, der er til for de andres skyld. Være formidler og bindeled.
– Men det er da en stor tilfredsstillelse, at alle børnene har været volontører, og at vores søn Anders nu arbejder i Tanzania.
Anders Jacobsen er såkaldt landechef for International Aid Services (IAS) hjælpearbejde i Tanzania. IAS er pinsekirkernes hjælpeorganisation.
Receptionen for Jens Erik Jacobsen finder sted i Københavns Frikirke på Filippavej på Frederiksberg søndag den 26. juni. Københavns Frikirke er en del af Apostolsk Kirke i Danmark.