Flad kirkestruktur frigør kreativitet

Jo mindre bureaukrati, jo mere kreativitet, fastslår landsformand for Ungdommens Røde Kors.
Hos Ungdommens Røde Kors (URK) har man siden 2009 arbejdet på at implementere en flad struktur i organisationenen. Det betyder, at en lang række beslutninger nu tages af lokale styregrupper.

Mads Espersen fra Røde Kors.

– Vi har masser af frivillige, som har masser af gode ideer, og som er fuldt ud i stand til at overveje fordele og ulemper ved konkrete beslutninger. Vi ville fjerne det tunge bureaukrati, men uden at gå på kompromis med kvaliteten, fortæller landsformand for URK, Mads Espersen Mads Espersen.
Men en kirke er jo ikke helt det samme som en organisation. “Tilsyn er ikke opsyn,” skriver Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen i Kirken I Københavns nyhedsbrev om kirkelig ledelse.
– Kirken er ikke en virksomhed som alle andre. Man kan og må ikke håndtere kirken, som var man administrerende direktør. Vi har en meget flad struktur i vores kirke. Det er besværligt; men jeg tror ikke, at vi ville have det tag i befolkningen, som vi har, hvis det var anderledes.
En flad struktur er en nødvendighed for, at de, der har hænderne i mulden også er de, der får mulighed for at komme med løsninger, mener Mads Espersen.
– Typiske top-down strukturer bygger på en rationale om, at de bedste beslutninger oftest træffes længst oppe i systemet, men det mener jeg er en klar fejlvurdering. Det er nemlig oftest de frivillige, der har med projekterne og aktiviteterne at gøre til daglig, der kender de konkrete sammenhænge og dermed er i stand til at træffe de bedste beslutninger, siger han.
Mindre bureaukrati giver ro og rum til kreativitet, fortæller han.
Og netop kreativiteten er vigtig, når man har med udsatte børn og unge at gøre. For hvem er bedre til at finde på nye tiltag og løsninger på lokale problemer end dem, der er med de unge i hverdagen?
Hvad kan kirker lære?
– En af vores mest centrale læringer indtil nu er: En organisationsændring har kun chancer for succes, hvis ændringen tager udgangspunkt i formålet, slutter Mads Espersen.
Mere på Sondagmorgen.dk.