En ”flab” skriver bibelrefleksioner

Adrian Plass er en internationalt anerkendt, engelsk forfatter, der har udgivet mere end 30 bøger. Undervejs, der indeholder 365 bibelrefleksioner, er den første på dansk.
Bogen er inddelt i 18 hovedafsnit, hvor Plass reflekterer over bibelske bøger, afsnit eller temaer. Hvert afsnit er forsynet med en introduktion, og i en af disse – det er til afsnittet om Bjergprædikenen – skriver Plass, at en af hans svage sider er hans ”hang til at være flabet”. Hvorefter han bekender, at denne svaghed ikke er ”spor sjov for mine nærmeste og kæreste.” Hans ”lidelsesfæller” mener endda, at ”det er dem, der lider mest under denne svaghed – hvad så siden de mener med det.” (!)
Når man læser, hvad han i øvrigt skriver, kan man ikke være i tvivl om, at han har ”hjertet på rette sted”, og det er tydeligt, at han ikke viger tilbage for at gå ind i åndelige kampe – egne såvel som andres – så længe det kan bringe ham videre undervejs. Han er både personlig og alvorlig, men blander det alvorlige godt op med humor på en måde, så han er blevet kendt for sin ”skæve” stil.
NJV

Adrian Plass: Undervejs • 437 sider • 359,95 kr. • Lohse