– Vi har selv brug for at elske Israel

Ny formand for Ordet og Israel, Hakon Christensen, synes kærligheden til Israel er vigtig både for os selv og for Israel.Første august tiltrådte Hakon Christensen opgaven som formand for Ordet og Israel. En opgave, han tager på sig med stor glæde.

Hakon Christensen

– Jeg tror, min kærlighed til Israel begyndte med bibelfortællingerne i søndagsskolen, da jeg var barn. Siden har mange års bibellæsning givet næring til kærligheden, fordi jeg har set, hvor meget Gud elsker Israel, og hvor meget jeg som en del af den kristne kirke har fået fra Israel. Sidst men ikke mindst er det et fantastisk flot land med nogle gæstfrie og spændende mennesker, forklarer Hakon, som genkender sine egne værdier hos Ordet og Israel.
– Når jeg ser tilbage på mit eget møde med Ordet og Israel gennem årene, så er der tre ting, som popper op: Tillid til Biblen, kærlighed til Israel og forventning om Jesu genkomst. Det vil jeg gerne være med til at give videre.

Israel er Guds scene

Det er vigtigt for Hakon at formidle disse ting.
– Israel har brug for kærligheden. Historisk set har Israels venner været få og fjenderne mange. Sådan er det også i dag. Men vi har også selv brug for det. Kærlighed går forud for forståelse. Skal vi forstå bibelhistorien og Guds handlen ind i vores tid, så kommer vi ikke uden om kærligheden til det land og det folk, han på en særlig måde har valgt at elske, og som han har udvalgt som scene for sine frelsende aktioner her på jorden.

Vil stikke finger i jorden

Hakon glæder sig til at komme igang og glæder sig også over bare at være med på holdet.
– Det er stort at få lov til at være holdleder og sparringspartner for både ansatte og engagerede ildsjæle. Det er min erfaring, at det er en stor rigdom at få lov til at være med i tjenesten i Guds rige.
Da det er en ulønnet post, er det også personlige vurderinger, som kommer til at have indflydelse på det faktiske arbejde, som Hakon skal udføre.
– Jeg glæder mig over, at Ordet og Israel i dag på mange måder er organisatorisk velfungerende og har en tydelig åndelig profil. Hvordan disse to sider så skal komme til udtryk i min arbejdsform og –omfang, det vil jeg formentlig være væsentlig klogere på, når jeg igennem de kommende måneder får stukket en finger ned i jorden og dermed får et bedre overblik, end jeg har i dag. Men jeg vil helt sikkert prioritere et stort fokus på, at kristne skal få Bibelens syn på folket Israel, og folket Israel Bibelens syn på Jesus.
Hakon Christensen bor i Hillerød og er ansat i Luthersk Mission som afdelingssekretær for Bornholm. Han er gift med Ulla, og de har tre børn.