Den sidste profeti

Anders Ova, født 1942 i Telemark i Norge. Frikirkepræst i Svendborg fra 1972. Har siden sommeren 1991 været lærer på Mariager Højskole med ansvar for bibelinjen og kunstlinjen. Siden 2008 en omfattende rejse og foredragstjeneste.
Af Anders Ova
Frikirkepræst, højskolelærer
og foredragsholder

Bibelens profeterede endetidskatastrofer kaster nu deres alarmerende skygge forud og varsler, at tiden nærmer sig den store begivenhed, som Guds menighed har ventet på to tusinde år: Jesu Kristi genkomst, hvor han skal hente dem, der hører ham til, oprette sit rige og indføre den nye verdensorden.

For dem, der tror, at Bibelens endetidsprofetier skal opfyldes med den samme nøjagtighed som dens forudgående profetier, burde sagen være klar: når den varslede tid er inde – når stormagternes ”fredspolitik” pålægger Israel at dele det land, Gud gav dem – da er tiden for kirkens bortrykkelse og Jesu genkomst nær. Den ”fredspagt”, som den forblindede og forførte menneskehed tror, skal blive indledningen til den endelige verdensfred, bliver introduktionen til den apokalyptiske katastrofe, der varsler den nuværende tidsalders undergang, de syv mest rædselsfulde år i menneskehedens historie.
I øjeblikket er både euroen og dollaren på vej mod bunden, og verden vil erklære sig villig til at underlægge sig en verdensregering og en verdensøkonomi, blot den økonomiske krise kan løses.
Menneskeheden er nu klar til at tage imod en magtfuld, karismatisk person, der kan sige til verden, at han kan ordne det hele. Bibelen kalder ham for Antikrist. Hans evne til at løse verdens kriser vil føre ham i tops. Han er den verdenshersker, menneskeheden vil modtage med åbne arme.

Men ingen anden end Gud kontrollerer nationernes skæbne, og han, som nedskrev historien mange tidsaldre, før den var påtænkt, gør det nu klart for hele verden, at han også har kontrol over den.

Fra bogen
”Den sidste profeti”
af Anders Ova