Hvad bøn kan udrette

John Arnott fortalte på Sommercamp i Mariager om, hvordan den liberale regering i Canada for år tilbage førte en politik, som fik de kristne til at skamme sig over deres land på det moralske område. På det tidspunkt var kun nogle få procent af parlamentsmedlemmerne troende og bekendende kristne. De fleste var enten ligeglade med Gud og kristendommen – eller direkte imod.
Det så umiddelbart håbløst ud. Ligesom herhjemme.
Men i Canada var der så nogle kristne, som samlede en bedegruppe i regerings-hovedstaden Ottawa. De begyndte at bede for en forandring. Nu er der sikkert nogle læsere, der tænker, at bøn næppe kunne gøre nogen forskel, for parlamentet vælges jo af befolkningen og ikke af Gud. Det er sandt, men bøn har alligevel en virkning.
I hvert fald fik Canada efter det næste valg en kristen premierminister. Først måtte han nøjes med at regere over en mindretalsregering, men alligevel fik han markeret en ny positiv holdning. Han gik også lige op imod de politisk korrekte meninger og talte for Israels ret til at eksistere og forsvare sig – midt under Gaza-krigen.
Alligevel vandt han ved det kommende valg flertallet. Og i dag er antallet af troende, bekendende kristne i parlamentet oppe på ca. 40 pct. De er med andre ord tidoblet i den periode, hvor de kristne bad for landet.

Vi står nu over for et folketingsvalg i Danmark. Der er også sket ting under den nuværende regering, som vi som kristne må skamme os over. Og vi kan ikke engang håbe på, at en ny regering fra den anden side vil give en bedre politik. For derfra presser man endnu mere på med kristendoms-fjendske love, som fx forbud imod bøn i skoler og påtvungne homofile vielser i Folkekirken.
Hele det politiske miljø er i dag præget af, at det mangler lys og salt fra vores kristne tro og kultur. I desperation har nogle af os besluttet at stille op for enten KD eller et andet parti. Men det er kun de kristnes bøn, der kan skabe en positiv forandring i Danmark.
Derfor opfordrer vi til at bruge den kommende weekend til bøn for valget og Danmark.
Brug bare en time alene eller sammen med andre i bøn for dit land i denne weekend.
Og lad os så se, hvad der sker!

Af redaktør Henri Nissen