Dansk Oases bestyrelse siger farvel til landsleder

Bestyrelsen ville ”styrke ledelsen”, men lederen var ikke helt enig…”Bestyrelsen i Dansk Oase og Børne- og Ungdoms Oase har det seneste halvandet år arbejdet på at finde en ny struktur for daglig ledelse. I den proces har bestyrelsen besluttet at afslutte samarbejdet med Anne Mie Skak Johanson.”

Anne Mie Skak Johanson

Sådan lyder en meddelelse fra DanskOase, som ”ser med glæde og taknemmelighed tilbage på et årti, hvor Dansk Oase har gennemgået en meget positiv og god udvikling med Anne Mie Skak Johanson som landsleder.
Bestyrelsen vil gerne takke Anne Mie for en stor, passioneret og meget betydningsfuld indsats for Dansk Oase og Børne- og Ungdoms Oase og vores fælles anliggende i en vigtig periode i bevægelsens historie.” Men:
”Bestyrelsen vurderer, at denne udvikling skal videreføres af en ny daglig leder af bevægelsen.” Med andre ord: Anne Mie Skak Johanson er afskediget.

Uenighed om struktur

Udfordringen har bedt Dansk Oases formand, valgmenighedspræst Jesper Fodgaard, Aalborg, om at forklare, hvad årsagen er til, at bestyrelsen ”fyrer” sin landsleder. Hertil svarer Jesper Fodgaard:
”Samtaler om ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere bør ikke foregå i medierne. Men bestyrelsen vil gerne understrege, at opsigelsen af den nuværende landsleder er begrundet i et ønske om, at Dansk Oase i de kommende år vil fortsætte med at udbygge og forstærke det gode samspil og samarbejde mellem både små og store menigheder, organisationer, sekretariat og bestyrelse.
Det er en enig bestyrelses vurdering, at det efter en række år, hvor både netværk og sekretariat har oplevet vækst, er nødvendigt at styrke sekretariatet ledelsesmæssigt og samtidig øge fokus på Dansk Oase som et netværk af menigheder.
Det har ikke været muligt for bestyrelsen at nå til enighed med den nuværende landsleder om en ny ledelsesstruktur og rollefordeling.”

Midlertidig ledelse

Sekretariats- og konferenceleder Michael Sjælland er derfor pr. 1. oktober konstitueret som daglig leder i Dansk Oase, indtil en ny leder kan ansættes.
På samme måde er ressourcemedarbejder og foreningskonsulent Anders Damkjer pr. 1. oktober konstitueret som daglig leder i Børne- og Ungdoms Oase.
Der vil i begyndelsen af det nye år blive ansat en ny landsleder, oplyser Dansk Oases bestyrelse.

Vækst hvert år

Anne Mie Skak Johanson overtog selv ledelsen 1. januar 2005. Hun afløste teologen Morten Munch, som efter 10 år på posten selv valgte at stoppe. I stedet fortsatte han som teologisk konsulent i bevægelsen. Men Morten Munch er nu også på vej ud, idet han skal tiltræde et præsteembede i København.
Anne Mie Skak Johansen var havde allerede en deltidsstilling som netværkskoordinator, da hun blev landsleder. Den anden del af sin tid brugte hun som præst i Odder Frimenighed. Hun er fortsat tilknyttet denne menighed, som har eksisteret i ca. 15 år. Menigheden var også med til at starte Rudehøj Efterskole.
Anne Mie er 45 år og cand. teol. Hun mødte selv den åndelige fornyelse som helt ung og har været aktiv i bl.a. bofællesskabet Quo Vadis i Kolding og Youth for Christ. I hendes tid som leder er SommerOasen vokset hvert år.
Henri Nissen.