Til kamp for udsatte børn

Suell Team arrangerede konference på Christiansborg for at sikre udsatte børn og unge.I januar 2010 var der 2.129 døgninstitutionspladser i Danmark, hvoraf de 2.037 blev brugt. I august 2011 lød tallene 1.950 normerede pladser og 1.731 anvendte.

119 deltagere fra hele landet samledes til konference på Christiansborg for at undgå, at børn og unge tabes på gulvet som følge af offentlige besparelser. Dorthe Suell midt for i gråt.

Sådan er nogle af de tal, som Dorthe Suell ofte møder konsekvenserne af hos institutioner med speciale i risikobørn af forskellig art.
Tal, som har fået Dorthes virksomhed Suell Team, til at arrangere en nylig overstået konference med titlen: ”Hvad så med mig?”.
Konferencen, som foregik på Christiansborg og sluttede med en politisk høring, havde deltagelse både fra folketingets nye socialudvalg og de forskellige organisationer indenfor specialområdet.

Ikke nok støtte

Det er netop disse organisationer og institutioner, som Dorthe Suell og Suell Team er ansat til at søge fonde for.
– Jeg har i flere år arbejdet for døgninstitutioner og uddannelsessteder for de mest vanskeligt stillede børn og unge, og oplever, at disse steder lukker, og at der ikke er sikkerhed for, at børnene og de unge får den nødvendige støtte. For eksempel får nogle unge eget værelse og tilbud om nogle få timers støtte om ugen af nye personer, som de ikke kender, og som ikke kender dem. Det er langt fra tilstrækkeligt, fortæller hun.

Hvordan hjælpe udsatte?

Dorthe Suell er kristen og ønsker at drive sin virksomhed ud fra en kristen tankegang.
– En dag i foråret sad konsulent Hans Jørgen Jønsson og jeg og snakkede om disse udfordringer. Vi besluttede at arrangere konferencen på Christiansborg ud fra et ønske om, at være talerør for de børn og unge, som det ser ud til at tabes i disse år. Er vi derhenne, at vi kun tager os af de allermest ”kvæstede” – dem der ”ligger på motorvejen”, som vi er nødt til at tage os af? Der er ved at skrives en ny historie indenfor specialområdet i disse år, men hvilken historie skal skrives? Hvordan sikrer vi, at de mest udsatte børn og unge bliver hjulpet bedst muligt?, forklarer hun, som sammen med Suell Team har arrangeret konferencen ulønnet.

Samarbejde er vigtigt

Konferencen, som foregik den 11. oktober, mundede ud i en tydelig konklusion om, hvor vigtigt det er med samarbejde mellem både kommuner, regioner og staten, for at sikre at de unge ikke bliver tabt på gulvet i de mange besparingsrunder.