Visdommens kilde

Visdom kommer fra Gud! Du får den ved at bede om den og ved at lære Gud at kende! Den bedste måde at lære Gud at kende på er ved at læse din bibel. Jo bedre du kender din bibel, jo bedre kender du Gud.Af Bruno Knutzen
Pastor og grundlægger
af Karisma Center i
København

”Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren, tvesindet som det er og ustadigt i al sin færd.” Jak. 1,5-8.

Før disse ord taler Jakob om prøvelser, og hvad de virker frem i et menneskes liv. Han siger, at de er forberedelse for morgendagen. Så taler han om visdom og siger, at den kan alle bede om! Hvis du ikke beder, – får du den ikke. Og hvis du ikke beder i tro, får du den heller ikke.

Men Gud ønsker at åbenbare af sin visdom for alle, som beder Ham derom. Uden Undtagelse. Han ønsker, at vi skal forstå Hans planer for vore liv og vort land. Når vi beder, giver Gud alle rundhåndet. Rigeligt med åbenbarelse – og ikke kun dryp -dryp. Han giver uden bebrejdelse, – Han ønsker, at du skal spørge Ham til råds og søge Hans vilje.

Og Han lover, at den vil blive givet til dig. ”Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige ting, som du ikke kender.” Jer. 33,3. Han er så rundhåndet med åbenbarelsen, fordi Han udretter sin vilje på jorden gennem mennesker, som høre Ham tale, og som adlyder ham!

Der er desværre mange, som ikke ønsker at høre Gud tale. Åh jo – spørger du dem, om de vil høre Gud tale til dem om fremtiden, om Hans planer for deres liv, siger de Ja! Men sandheden er, at Guds tanker ofte er for ubekvemme. At hans planer ofte koster en pris at gennemføre. Derfor er der så få, som søger visdomsordet og beder Gud om visdom. Det er da hyggeligt at vide, hvad Gud vil med en, men det er ofte ikke så hyggeligt at omsætte det i praksis.

Afsnittet er fra bogen
”Tilintetgør Djævlens Gerninger”
af Bruno Knutzen


Artiklen fortsætter efter annoncen: