Hækkerup vil se på regler

Socialminister Karen Hækkerup vil se på reglerne for bortadoption, især hvis det kan betyde, at færre børn behøver årelang tvangsfjernelse.- Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at hvis man som mor skal give et barn fra sig, ville det være det bedste i hvert fald at kunne følge med.

Karen Hækkerup

Sådan lyder ordene fra Social- og integrationsminster Karen Hækkerup, som ikke er afvisende over for at ændre på de nuværende regler for bortadoption i Danmark. Regler, som Hjerte for Liv i sidste uge efterlyste en ændring af, for at en bortadopterende mor i højere grad ville føle, at hun gjorde noget godt for sit barn ved at bortadoptere det.
Først pointerer Karen Hækkerup dog, at der er sket en blødgøring af reglerne. Åbne adoptioner er blevet tilladt, hvor der allerede er skabt kontakt og der er også eksempler på, at statsforvaltningen har ledt efter et adoptionspar, som var interesserede i en åben adoption, hvis den biologiske mor ønskede det. Desuden produceres der opfølgningsrapport cirka hvert tredje år i barnets liv.
Kirstine Guldager Madsen fra Hjerte for Liv er naturligvis også glad for de næværende ændringer.

Brug for mere

– Opgaven bliver at få de nye vinde kommunikeret ud, så de eksempelvis kommer med i gravides overvejelser om deres fremtid. Hvis man ikke ved, at man kan få opfølgningsrapporter med billeder og fortællinger om barnet gennem opvæksten, så tænker man jo stadig bortadoption som det store sorte uvisse, forklarer Kirstine og fortsætter:
– En anden problemstilling er, at de fleste adoptivforældre udtrykker modvilje over for mere åbenhed i adoptioner. Og når alle reglerne laves som en venlig henstilling med alle rettighederne hos adoptivforældrene, så bliver der jo ikke mere åbenhed ud af det.
Og Karen Hækkerup er åben for at se på det.
– Jeg er åben for at kigge på, hvordan reglerne kan laves om, så det er bedst for barnet.
Der er især et område, hvor hun kunne ønske sig flere bortadoptioner:
– Vi har lige fået tal ind, som viser, at 500 børn er anbragt fra de er født til de fylder ti år. Tænk hvis de havde fået en mor eller far i stedet. Heldigvis får nogen af dem plejerforældre, som tager den rolle. For alle børn har brug for at blive anerkendt og få stabil kærlighed. Jeg vil rigtig gerne være med til, hvis nogle af de børn kunne få en bedre mulighed for at få en mor og far ved fx at rykke reglerne mere og gøre det nemmere at få en åben bortadoption.