Et ægtepar stiller sig til tjeneste

De har aldrig sagt nej til en ordre – i dag er de
begge i ledelsen i Frelsens Hær.Lisbeth og Henrik Andersen er begge trådt ind i ledelsen i Frelsens Hær i Danmark, og de er begge blevet oberstløjtnanter i kraft af deres nye poster som henholdvis territorial sekretær og chefsekretær.
Men det er nu ikke titlerne og rangordenen, som har størst betydning for de to.
– Som leder er man også tjener, og dybest set er Frelsens Hærs hovedkvarter til for korpsene ude i landet – ikke omvendt, siger Henrik.
Lisbeth har desuden en særlig brand for personalepolitikken, hvorfor hun også har fået det ansvarsområde, selvom det normalt hører under chefsekretæren. Hun har da også netop en bachelor i pastoral psykologi:
– Jeg har til tider oplevet omsorgen for officerer som sparsom. Hvilket nok til dels skyldes, at den ikke altid er blevet efterspurgt, da mange officerer som udgangspunkt er indstillet på at tilsidesætte egne behov, forklarer hun.

Guds vilkår

De seneste tre år har ægteparret været involveret i forskellige ledelsesorienterede opgaver i Danmark, men før det bød kaldet på seks år som regionale ledere i Letland efterfulgt af tre år i en regionalafdeling i England. I Frelsens Hær terminologi betyder hvert jobskifte, at man beordres, noget som hverken Lisbeth eller Henrik har sagt nej til.
– Vi har aldrig sagt nej til en ordre. Det er for os et vilkår, der følger med, når man stiller sig til rådighed for Gud, forklarer Henrik og fortsætter:
– Vi har aldrig opfattet officerstjenesten som en karriere. Det har været et spændende og udviklende forløb, og naturligvis høster man hele tiden erfaringer, der kan bruges i de nye opgaver, man stilles over for.

Lettere og sværere

Parret tænker, at det nogle gange er lettere at være i ledelsen i udlandet, men de er samtidig glade for at være i Danmark igen.
– Fordelen ved at indgå i et lederskab i sit eget land er, at det ikke tager os et år at lære folk at kende eller at sætte os ind i tingene, påpeger Lisbeth.

Ud over deres trofaste tjeneste i Frelsens Hær har Henrik engageret sig meget inden for tværkirkelighed og er Frelsens Hærs repræsentant i Evangelisk Alliance.
Lisbeth og Henrik Andersen er uddannet på Frelsens Hærs officersskole i London og har gjort tjeneste siden 1986. De er 47 og 50 år og har tre børn, Andreas, Maria og Lukas.