LM advarer mod lejesvende i kirken

På Luthersk Missions nylige generalforsamling advarede landsformanden mod folkekirkens retning.
– Som jeg vurderer det, går den folkekirkelige udvikling kun én vej: Tilbage. Derfor har jeg også stor forståelse for de mange LM’ere, der synes, at nok er nok og danner frimenigheder.
Det sagde landsformand Jens Peter Rejkjær i sin beretning på Luthersk Missions generalforsamling i Hillerød den 29.-30. oktober. Det betyder dog ikke, at LM vil ændre på sin kirkepolitik, der består af to ligeværdige spor – et folkekirkespor og et frimenighedsspor.
– Vi er ikke – endnu – parate til at vælge ét spor. Det afgørende er nemlig ikke, hvor vi befinder os i det kirkelige landskab, men at Guds ord forkyndes i overensstemmelse med de hellige skrifter.
Landsformanden slog fast, at det helt afgørende er at komme i en menighed, hvor troens liv styrkes og man fastholdes i tilliden til Guds ord.
– Det betyder konkret, at jeg vil advare imod at komme i menigheder, hvor centrale dele af den bibelske åbenbaring ikke forkyndes, eller hvor man ikke respekterer den bibelske tjenestedeling, sagde landsformanden.
Han understregede også, at landsforeningen fortsat vil støtte initiativer til dannelse af nye frimenigheder.

Evangeliet er vigtigst

Luthersk Missions generalforsamling vedtog desuden en udtalelse, der udfordrer foreningens frimenighedsspor til at forebygge isolation og folkekirkesporet til at være kritiske over for valg af præst. Samtidig pålægger Generalforsamlingen også LM’s Landsstyre at arbejde for at forbedre frimenighedernes vilkår og retsstilling, så de får mulighed for at benytte folkekirkens lokaler til bryllupper og begravelser. Sidst påpeges det, at det er vigtigt både at bevare den indbyrdes kærlighed i Luthersk Mission på trods af uenighed om ”spor”, og at det vigtigste er at udbrede evangeliet.