Krigsråbet genopstår

Efter et årti med navnet Mennesker og Tro skifter Frelsens Hærs officielle blad tilbage til det oprindelige navn Krigsråbet.
Samtidig vokser bladet til det dobbelte antal sider og både form og indhold nytænkes. Når det gamle navn genopstår, skyldes det blandt andet, at en intern arbejdsgruppe har vurderet, at Krigsråbet passer bedre overens med den generelle retorik i Frelsens Hær, og ikke at stoffet holder op med at handle om mennesker og tro.