Biskopper klar til at samarbejde

Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen og biskopperne mødtes torsdag 8. december 2011 i ministeriet til et såkaldt bispesamråd.
Regeringen har besluttet, at par af samme køn kan indgå ægteskab. Biskopperne konstaterer, at det er Folketingets kompetence at bestemme den juridiske betegnelse for parforhold mellem to af samme køn.
Der er blandt biskopperne uenighed om den teologiske forståelse af henholdsvis ægteskab mellem mand og kvinde og mellem par af samme køn. Til trods for denne uenighed er biskopperne indstillet på at indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af ritualer.
Det er fortsat regeringens plan at fremsætte de nødvendige forslag til lovændringer efter nytår.
Biskopperne har tilkendegivet, at deres arbejde med ritualforslag vil være afsluttet, så ritualet kan være klar til brug, når Folketinget har afslutttet sit arbejde med lovgivningen.
Eva