EU-Domstolen: Et foster er et menneskeliv

I en sag om stamcelleforskning har EU-Domstolen fastslået, at alle befrugtede ægceller er menneskelige embryoner.Abortmodstandere kan virkelig glæde sig over en nylig udtalelse fra den Europæiske Unions Domstol.
Selve afgørelsen i sagen, der handler om, hvorvidt der kan tages patent på en speciel metode til at isolere stamceller fra fostre, er knap så interessant. Til gengæld er EU-Domsstolens begrundelse så meget mere relevant.
Landsforeningen Respekt for Menneskeliv skriver i deres blad, at Domstolen siger:
– Enhver menneskelig ægcelle fra tidspunktet for befrugtning anses for et menneskeligt embryon.

Principiel dom

Det er en udtalelse, som vækker harme hos forskere og medicinalindustrien. Dermed tager Domstolen nemlig principiel stilling til, hvornår menneskelivet begynder og har dermed lukket diskussionen om, hvorvidt det befrugtede æg først skal have nået et vist udviklingsstadium, før det kan betragtes som et menneskeliv.
Men selvom domsafsigelsen fra den 13. oktober er principiel og væsentlig, er det vanskelig at konkludere, hvad konsekvenserne bliver.
Men eksperter forventer i det mindste, at det vil få indflydelse på EUs økonomiske støtte til forskning, der indebærer ødelæggelse af menneskefostre.