Israel på vej til ny “honeymoon” med Afrika

Israel, som engang var nært tilknyttet en række afrikanske lande, er nu på vej til en ny “honeymoon” med Afrika i forbindelse med den syd sudanske præsident Salva Kiirs besøg i Israel.Kiir kom hertil på et 24 timers lynbesøg for at mødes med statsminister Binyamin Netanyahu og drøfte situationen omkring de mange illegale afrikanske immigranter i Israel og hvordan Israel kan støtte den nye afrikanske stat.

Kiir var iført sin karakteristriske sorte cowboyhat og var ledsaget af en delegation af ledere. Besøget havde lav-profil. Hans følge omfattede udenrigsminister Nhial Deng Nhial og forsvarsminister, general John Kong Nyoun.

Besøget betegnes som historisk og betydningsfuldt for begge lande, hvis forbindelse går tilbage til 1960’erne, da sudanesiske kristne gjorde oprør mod den arabisk og muslimsk dominerede regering i Khartoum.

Et hemmeligt partnerskab begyndte mellem dette afrikanske land og Israel, som led i israelske bestræbelser på at etablere alliancer med ikke-arabiske stater i området. Israel oprettede forbindelse med nyligt oprettede stater som Kenya, Nigearia og Uganda. Israels daværende udenrigsminister Golda Meir førte an i denne proces, som omfattede israelsk støtte til udvikling af landbrug, teknisk uddannelse, medicin og infrastruktur-projekter.

Efter 6-dages krigen i 1967 og Den arabiske Ligas Khartoum-resolution kom den syd sudanske oprørskæmper, oberst Joseph Lago Vanga, til Israel. ledsagt af 40 officerer for at få videre militær uddannelse i Israel.

Med Yom Kippur krigen i 1973 sluttede Israels relationer med mange afrikanske lande, da Organisationen af Afrikansk Enhed, under pres af Den arabiske Liga, afbrød forbindelserne med Israel. Israels relationer med apartheid-staten Sydafrika var en af grundene til den forværrede situation.

Efter denne nedtur fornyede Israel forholdet til flere lande i Afrika syd for Sahara. I de sidste måneder har flere afrikanske ledere besøgt Israel.

Nu planlægger Netanyahu at besøge Etiopien, Kenya og muligvis Syd Sudan om kort tid.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Israel anerkendte Syd Sudan dagen efter, at det erklærede sin uafhængighed i juli og tilbød israelsk ekspertise for at fremme statens infrastruktur, kommunikationsnet og landbrug.

En israelsk regeringsdelegation vil nu blive sendt til Syd Sudan for at undersøge, hvordan Israel kan støtte med udviklingen af den nye stat.

Yad Vashem – og Peres
Et af højdepunkterne under præsident Kiirs franske visit i Israel var hans besøg på Jerusalems Yad Vashem holocaust-mindeinstitution – et andet var hans møde med præsident Shimon Peres.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ifølge Peres gav Kiir udtryk for “beundring for Israel og støtte”.

– Jeg er meget bevæget over at være i Israel og gå på Det forjættede Lands jord – og med mig er hele det syd sudanesiske folk, sagde Kiir. Uden Jer ville vi ikke være opstået. I kæmpede ved vores side for oprettelsen af Syd Sudan, og vi er interesseret i at lære af Jeres erfaringer.

Peres sagde i sin svartale:

– Syd Sudans fødsel er en milepæl i Mellemøstens historie og i at fremme værdierne af lighed, frihed og bestræbelserne på at opnå fred og gode naboforbindelser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I en lederartikel i den engelsksprogede avis, “Jerusalem Post”, hedder det:

– Mens nogle israelere opfatter sudanesere og andre afrikanere blot som et problem vedrørerende flygtninge og illegale immigranter, er realiteten, at man ved at afhjælpe Afrikas økonomiske fortrædeligheder kan bidrage til at dæmme op for strømmen af immigranter.