Ny frimenighed måske på vej

Selvom intet er endeligt afgjort, forventes et frimenighedsinitiativ i en eller anden form i Herning.Det skriver avisen ”Tro og Mission”. Det er Luthersk Mission i Herning, der har nedsat et udvalg, som har skitseret fem forskellige muligheder. De er nu i gang med at afklare, hvad konsekvenserne vil være af at danne frimenighed eller lade være. Der har netop været frimenighedskonference i Luthersk Mission, og i et af oplæggene sagde frimenighedskonsulent Birger Reuss Schmidt, at før man starter frimenighed, skal man kunne svare på: ”Hvorfor vil vi danne frimenighed”, ”Hvad vil vi med frimenigheden?” og ”Hvor langt er vi enige?”