’Undervisningsminister lægger en bombe under fri- og efterskoler’

Frie skoler tvinges til at afvise elever med faglige vanskeligheder, mener KD.
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini lægger en bombe under fri- og efterskoler, når hun skærer deres tilskud med over 70 millioner kroner om året, mener Kristendemokraterne.

– Taberne bliver alle de svage børn, der nu skal presses ind i klasserne, siger Stig Grenov fra Kristendemokraterne.

Det sker konkret ved at fjerne tilskuddet til elever med mindre end 12 lektioners specialundervisning om ugen.
Stig Grenov, der er medlem af Kristendemokraternes formandskab og selv skolelærer, frygter, af flere skoler må lukke:
– Ministeren har under valgkampen bebudet, at de frie skoler skal tage deres del af de svage elever, men med dette forslag sikrer hun alene, at de frie skoler enten må lukke af for elever med faglige vanskeligheder eller dreje nøglen om.
– Grundlæggende er det en fortsættelse af VK-regeringens hetz mod den folkelige friskole, hvor det kun bliver de rige og fagligt dygtige, der får adgang, mener Grenov.
De sparede penge tænkes overført til folkeskolens normalundervisning, og de kommer således ikke fri- og efterskolerne til gavn.
Kristendemokraterne tvivler også på, om der spares noget, fordi myndighederne ofte istedet vil vælge at give eleverne over 12 timer for at få støtte.
– Det er logik, at kommuner og skoler har hver deres økonomiske interesser i denne sag.
Taberne bliver alle de svage børn, der nu skal presses ind i klasserne. En mængde elever har behov for i en kortere periode at blive hjulpet på vej, og de der har et mere vedvarende støttebehov, har allerede i dag mere end svært ved at få tildelt det nødvendige antal timer, siger Stig Grenov.
Henri.