Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Jeg føler en indre ro

Kære Orla Lindskov
Jeg var med og hørte din tale i København. Den syntes jeg virkeligt godt om. Jeg har altid været kristen, men har nok undervejs i livet fået lidt afstand til Gud. Men nu hvor livet gør ondt, er det Gud, jeg beder til og søger hjælp hos. Jeg håber og tror, at han vil høre mig og hjælpe mig. Jeg føler her til morgen en dejlig indre ro oven på mødet og oven på en god nats søvn. Jeg kæmper med kræftsygdommen.
Jeg vil gerne bede dig om at sende mig en salvedug i tillæg til forbønnen, som du gav mig på mødet, samt fortælle mig, hvordan jeg bruger den.
Kærlig hilsen
B.
Hillerød

Svar 1:

Overgiv din situation til Gud

Kære B.
Jeg har allerede sendt dig en salvedug. Den kan du fx gå med eller lægge under dit lagen eller begge dele. Der er ingen faste regler. Brug salvedugen på den måde, du har det bedst med.
Jeg er glad for, at du nu har fundet Gud frem igen, og at du beder til ham. Jeg vil nemlig sige dig sådan rent personligt, at jeg har også prøvet at kæmpe i længere tid med sygdom. I den periode holdt jeg fast ved Gud i bøn og ved 3 vers fra Bibelen. Nemlig versene 14, 15, og 16 i Salme 91 i Salmernes bog i det gamle Testamente. Her lover Gud os noget, og det er også et løfte til dig:
– ”Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham. Jeg beskytter ham, for han kender mit navn. Når han råber til mig, vil jeg svare ham. Jeg er med ham i trængslen, jeg befrier ham og giver ham ære. Jeg mætter ham med et langt liv og lader ham se min frelse.”
Overgiv din situation til Gud, og lad dit blik være rettet mod Jesus Kristus. Der sker nemlig tit det, at når vi i egen kraft ved egne anstrengelser knokler løs med umulige situationer, så risikerer vi at tabe det hele på gulvet. Ofte er det da frygten, der styrer os. Og ifølge Bibelen er det en sikker nederlagsmetode.
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Jeg er alene i min nød

Kære Orla Lindskov
Jeg er ny kristen og har allerede mødt mine første ærgrelser og skuffelser med hensyn til bøn. Det har dog ikke gjort, at jeg er kommet til at føle afstand til Gud. Tværtimod er det blevet årsag til en personlig og engageret tro, hvor jeg længes efter at opleve konkrete undere i mit liv.
Da lægerne ikke kan gøre mere for mig, har jeg overgivet min sygdom helt og aldeles til Gud. Som Gud virkede gennem Jesus for mere end 2000 år siden, sådan tror jeg, at han stadig virker.
Du behøver som sådan ikke at kommentere på det, jeg lige har skrevet. Men det, der er vigtigt for mig, er det billede, jeg indtil nu har fået af Jesus ved at læse i Bibelen: – Han gik rundt og gjorde godt imod alle. Han havde Guds magt til at gøre forunderlige ting. Han handlede af kærlighed til mennesker i alle aldre og samfundslag helt uden personsanseelse. Han kæmpede imod det onde, for at det ikke skulle få mennesker i sin magt. De mennesker, Jesus hjalp, havde ikke andre, der kunne og ville hjælpe dem. Det er netop min situation lige nu. Jeg er alene med min nød.
Jeg har netop hørt i min menighed, at troen kommer af det, der høres, og nok også af det, der læses. Derfor er mit ønske til dig, at du vil svare på mit brev ved at give mig de steder i Bibelen, hvor der er beretninger om Jesu helbredelser. Steder, som egner sig til at styrke min tro.
Jeg vil også være taknemmelig, hvis du vil salve en salvedug til mig og bede over den.
Hilsen fra S.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Du er ikke alene, Jesus er hos dig

Kære S.
Jeg har sendt dig en salvedug, som jeg har salvet og bedt over i Jesu Kristi navn.
Jeg har bedt om Jesu nærvær hos dig, sådan at du må opleve, at du ikke er alene med din nød. Jesus er hos dig.
Jeg vil nu give dig en række af de steder, hvor vi i Bibelen læser om Jesu helbredelser. Steder, som jeg tror, vil styrke din tro:

Den lamme, Markus 2, 1-12.
Manden med den visne hånd, Markus 3, 1-6.
Manden med vand i kroppen, Lukas 14, 1-6.
Høvedsmandens tjener, Mattæus 8, 5-13.
Den kananæiske kvinde, Mattæus 15, 21-28.
De ti spedalske, Lukas 17, 11-19.
Den blinde Bartimæus, Markus 10, 46-52.

Jeg håber, at disse bibelsteder vil styrke din tro.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Jeg har af og til læst i Udfordringen om, at der er mennesker, der er blevet hjulpet til helbredelse gennem din forbøn i forbindelse med en salvedug.
Jeg har også hørt, at nogle af min mors venner, som har fået en salvedug fra dig, har fået det godt igen. Det er vældig livsbekræftende at høre, at Guds gode livskræfter også i vor tid får lov at virke.
Jeg har en god ven, som har fået en alvorlig sygdom, og jeg tror på, at Gud kan helbrede ham, hvis han vil. Jeg, han selv og hans familie har også sammen bedt om helbredelse.
Når Bibelen taler om nådegaver, nævnes jo også i 1. Kor. 12,9, at Gud kan give nogen en særlig nådegave til at helbrede. Det tror jeg, du har fået. Derfor vil jeg spørge dig, om du vil bede en bøn for ham, og i den forbindelse salve et stykke stof, som han kan lægge på det syge sted.
Jeg medsender en frankeret kuvert med mit navn og adresse på. På forhånd tak, hvis du vil sende en salvedug. Og hermed også ønsket om Guds velsignelse over dit liv og din gerning.
De bedste hilsener
K.

Min oplevelse:
Kære Orla
Tak for forbøn på møder og for salvedug. Ved sidste CT-scanning ses det, at kræftknuden i bugspytkirtlen er blevet mindre. Dog er der kommet metastaser i leveren. Men jeg kan mærke, at min energi er vendt tilbage, og jeg har det rigtigt godt. Men jeg tror på fortsat forbøn, og jeg har tillid til, at Jesus vil gøre mig helt rask. Derfor sender jeg igen salvedugen til dig.
Kærlig hilsen B.