Det pinlige budskab om korset

Påsken handler for de fleste danskere om alt mulig andet end korset. Også for de mere kristne af os…
Korset er en forargelse. Vi vil hellere have påskeæg, påskeliljer og påskebryg end at tænke på Jesu død.
Også i kirken vil vi hellere glæde os over Jesu opstandelse end at dvæle ved Jesu frygtelige lidelser og død. Det ødelægger ligesom den lette stemning…
Men fortrænger vi korset går vi let glip af kronen.
Kraften i kristendommens ligger netop – både direkte og i overført betydning – i det enkle budskab om korset.
Det er et budskab, som vi i dag næsten bliver flove over. Det handler nemlig i al sin enkelhed om, at Jesus tog vores synd ved at dø som et syndoffer, som et lam, der ofres.
Det lyder så – primitivt. Så blodigt. Nej, lad os få noget indviklet visdom, siger det moderne menneske.Lad os få noget opstandelses-poesi og moderne filosofiske tanker om kristendom, der udfordrer vores intellekt.
Sådan var det også på Paulus tid: ”Jøder vil have tegn og grækere visdom”, fortæller Paulus. Men kristendommens kerne kommer vi ikke udenom, nemlig at Jesus var nødt til at dø på korset for din og min synd.
Hvis vi ikke forstår det, går vi glip af frelsen.
Jo, Jesus var også det største menneske, den største filosof og den største åndelige vejleder. Den største profet. En stor healer. Den bedste leder. Et stort forbillede.
Men det er hans død på korset, der gør al forskellen.
”For selvom budskabet om korset lyder tåbeligt for dem, der er på vej til fortabelsen, så er det for os, der er på vej til det evige liv, et udtryk for Guds kraft og visdom.”
”Jamen, hvad så med alle verdens vismænd? Hvad med alle de lærde, alle forskerne, alle filosofferne?
Har Gud så ikke afsløret denne verdens visdom som det, den i virkeligheden er – tåbelighed?” spørger Paulus.
Jo, for: ”Det hører med til Guds visdom, at mennesker ikke ad visdommens vej kan nå til erkendelse af ham.
Derfor besluttede han ved hjælp af den »tåbelige« forkyndelse at frelse dem, der tager imod budskabet i tro.”
Så i stedet for forargede at vende os bort fra korset, skal vi knæle ved det (overgive os) og bare tage imod den fuldkomne frelse, som Jesus så kostbart vandt til os. Og så er vi frelst.
Glædelig Påske – på grund af Jesus!

Af redaktør Henri Nissen