Kristendemokraterne mangler underskrifter

Men Gallup giver det kristne parti håb om at vælgerne vender tilbage. Siden folketingsvalget har medierne været meget tavse om Kristendemokraterne. Men partiet er ikke dødt. Det er fast besluttet på at stille op til næste folketingsvalg.

Per Ørum

Trods valgnederlaget har kun få af partiets 2.500 medlemmer nemlig forladt partiet, og partiorganisationen er intakt.
En del kandidater har dog trukket sig efter valget, men langt de fleste er klar til at stille op igen uanset chancerne.
En fremtidsgruppe under ledelse af professor, dr.phil. Peter Øhrstrøm er i gang med at udrede fremtidsmulighederne og finde strategien for det kristendemokratiske parti efter de tre mislykkede valg.
KDs formand, tidl. folketingsmedlem Per Ørum, glæder sig over, at den seneste Gallup måling gav 0.9 pct. tilslutning. Det er nemlig to promille højere end valgresultat, og det er første gang, det er sket.
Så måske er KDs situation ved at vende. Og det kan meget vel skyldes regeringens markante ligestillings-politik overfor folkekirken, hvor den vil indføre vielse af homofile ægteskaber, selv om 1/3 af præsterne og mange aktive kirkegængere er imod, og kirkepersonalet ønsker en fritagelsesordning.
I en mail til medlemmerne har Per Ørum da også svært ved at glæde sig over situationen:
– Når der er perspektiv for KD, så er det på baggrund af en samfundsmæssig trist udvikling. Ordene ”Verden er af lave” er vel det mest betegnende, skriver han. Han henviser til Socialdemokraternes opgør med velfærdsstaten, hvor han mener vi er på vej til store sociale problemer, og – ikke mindst – de politiske planer om at indføre et ”kønsløst samfund”.
– Jeg er meget bekymret over den udvikling, hvor man gør op med det givne, og forsøger at skabe en anden virkelighed end den virkelige. Hvis ikke drenge må være drenge, og piger må være piger, hvad skal de så være? De eneste, der ville få gavn af et kønsløst samfund er efter min overbevisning psykologerne, som vil få travlt med at udrede identitet for rigtigt mange mennesker i fremtiden, skriver han og opfordrer til at protestere imod udviklingen.
Før KD kan stille op til næste valg skal der imidlertid indsamles over 20.000 underskrifter. Partiets tillidsfolk har indtil nu kun indsamlet 2.400 underskrifter. Men nu er der lagt planer for en større indsats i flere storkredse.
Henri.