Relevant præst i 40 år

Erik Langkjær ville være præst allerede som 5-årig. Har nu prædiket, studeret religion og engageret sig socialt i 40 år.
Ydmyg. På grænsen til selvudslettende. Det er indtrykket efter et kort interview med sognepræst Erik Langkjer, Harte Kirke. Han kan fejre 40 års jubilæum som præst og teolog den 27. marts 2012.

Erik Langkjær

På spørgsmålet om åndelige højdepunkter under de mange år som præst, svarer han med dyb tavshed og stikker i stedet et digert værk i A4 format: The Origin of our beleif in God (Gudstroens oprindelse – red.). Bogen skrev han under to orlov, hvor han studerede gudsopfattelser fra den ældre stenalder op til Moses og kong David.
– Det gennemgående i studierne er, at ikke al religion er af det gode. Der er to sider af den åndelige verden. Baaldyrkelsen kan sammenlignes med moderne spiritisme. Der er også dæmoniske kræfter i religioner. Det er blot en beklagelig realitet.
I stedet for åndelige højdepunkter taler han om teologisk fordybelse. Teologi har altid interesseret den 65-årige sognepræst, lige siden han allerede som 5-årig ville være præst.

Teologisk fordybelse

Og netop teologiske refleksioner i mødet med andre religiøse strømninger interesserer Erik Langkjer. Han var en flittig skribent i bladet Den Nye Dialog, som blev udgivet af det nu hedengangne Dialogcenter i Århus.
– Jeg håber ikke mine hobbystudier er gået ud over præstegerningen, siger Erik Langkjer.
Ifølge en af hans begejstrede tilhørere, Johannes, er hans prædikener i Harte Kirke ved Kolding meget inspirerende at lytte til.
– Erik Langkjer er en vís og inspirerende, glad og samfundsrelevant præst med hjertet på rette sted og med kærlighed til både Gud og medmennesket, siger Johannes Søndergaard, som derfor har løst sognebånd til Harte kirke udenfor Kolding.

Filosofien får ben at gå på

Erik Langkjer prædikede sin første prædiken for 40 år siden i Immanuelskirken i Kolding. Han blev tiltrukket af den karismatiske bevægelse og blev næstformand i hjælpecentret Quo Vadis i Kolding, hvor Johannes Søndergaard var leder. Sammen med sin kone Ingelise har han ofte åbnet dørene for misbrugere og andre uden tag over hovedet. Og han startede Nicolaitjenesten i Trekantsområdet.
– Han sidder ofte den halve nat for at tale med mennesker, der ringer gennem Nicolaitjenesten, fortæller Johannes Søndergaard.
Erik Langkjer er desuden mangeårigt medlem af Jubilæums-Fondens bestyrelse. Fonden uddeler til kirkelige og sociale formål.
Og det sociale kom til at fylde meget i årene efter Murens fald. Erik Langkjer var indsatsleder i Beredskabsforbundet, som han involverede i nødhjælpsforsendelser til Polen i 1998 og derefter til Hviderusland. I perioder sendte han over 10 lastbiler af sted til Hviderusland om året.

Jesus giver nyt liv

Teologi og filosofi får ikke Erik Langkjer til at mure sig inde i den gamle gule præstegård i Harte. Han er taknemmelig for den karismatiske fornyelses fokus på Helligånden, og at Jesus helt håndgribeligt har taget bolig i den kristne:
– Jesu død og opstandelse er ikke blot en historisk kendsgerning. Jesus har også givet os et nyt liv, ja, han bor i os som kristne. Nu er det vores opgave ifølge Paulus at ”lade os forvandle”.
Så kom der alligevel et åndeligt højdepunkt frem i samtalens løb. Ikke en følelsesmæssig oplevelse, men en åndelig realitet. Og der er rigeligt at fordybe sig i.
Erik Langkjers 40 års jubilæum fejres med pølse efter en koncert i Harte kirke den 27. marts kl. 19.30.