Brudepar

Heidi Nygaard og
Iver Jakobsen.
Viet den 10. marts 2012
i Københavns Frimenighed.