Missionsorgansation vil ’ud med kirken’

OM Danmark holder missionskonference i Højnæskirken, Rødovre, lørdag den 21. april. Temaet er ’Menighedens mission i dagens Danmark’.Hvordan kan man være missional menighed i et sekulært samfund? Hvordan planter man menigheder i Skandinavien? Hvordan fastholder man et missionsfokus i etablerede menigheder med en længere kirkehistorie bag sig?
Disse spørgsmål vil Operation Mission sætte på dagsordenen i et land, hvor et land, hvor medlemstallet af folkekirken igen daler, hvor frikirkerne er relativt få og marginaliserede, og hvor det syntes ofte svært at plante nye menigheder der vokser og trives.
Blandt gæstetalerne på selve konferencen er Shaun Rossi, OM menighedsplanter i Helsinki, Niels Jørn Fogh, sognepræst i Lindehøj Kirke, Palle Flyger, præst i Herning Frikirke, samt Sven Straarup, præst i Højnæskirken. Derudover deltager Hanne Vinsteen, sanger og sangskriver.