Rør ikke ved vore helligdage

I denne uge fejrer vi Kristi Himmelfart, som er en kirkelig højtid, der har været fejret siden kristendommens tidligste historie til minde om, at Jesus fór til himmels.
Som kristen helligdag går Kristi Himmelfart helt tilbage til kirkens begyndelse, men nogen traditionsrig festdag er det ikke. Dog har den udviklet sig til at være en af årets store konfirmationsdage.
Påsken er en stor og central tid for os som kristne, men vi skal også mindes, at 40 dage efter sin opstandelse tog Jesus sine disciplene med ud af Jerusalem, og her tog han ifølge Bibelen afsked med dem og forsvandt i skyerne. Forinden sagde han til disciplene, at på samme måde, som de ser ham blive borte i skyen, skal man en dag se ham komme igen. Den dag venter vi på – mange med længsel.
Kristi Himmelfartsdag er en af vore kirkelige helligdage, hvor vi har fri. Flere steder holder man endda Kristi Himmelfarts-ferie: torsdag, fredag, lørdag og søndag. Men shyyy. Sig det ikke til regeringen, heller ikke, at Kristi Himmelfartsdag er en helligdag. De kunne få øje på den og bringe den i spil i deres forsøg på at skabe mere arbejde, mere produktion, flere penge til statskassen.
I den seneste tid har Store Bededag, 2. påskedag og 2. pinsedag været bragt i spil som dage, der kunne omlægges til arbejdsdage. Mærkeligt nok ikke 1. maj, ikke fra regeringen i hvert fald.
Formålet er at skabe mere produktion, hedder det, men det egentlige formål er måske at indskrænke de kirkelige festdage.
Men lad os tage dem på ordet – og så fortælle dem, at man næppe vinder en masse ved det. Det kan jo ikke skaffe arbejde til de mange arbejdsløse, men det kan måske komme til at koste dyrt fra en anden kasse.
Mange mennesker er pressede og stressede i dag og har brug for nødvendige åndehuller. Helligdage og fridage er sådanne åndehuller med mulighed for at slappe af i familien, men også med mulighed for at søge stilheden i Guds hus. Lad os tage vare på de helligdage vi har, og lad os samles i Guds hus for at tilbede og lovsynge vores himmelske far og vores frelser, Jesus Kristus.
Til regering og folketing siger vi: Hold fingrene fra vore helligdage.

Af Bjarne Nederby Jessen