Norsk udenrigsminister:
Ingen tolerance overfor intolerance

Norges udenrigsminister, Jonas Gahr Støre, har fået en prominent plads i en israelsk avis, “Ha’aretz”, idag til at udtale sig om antisemitisme i Norge og de norske jøders stilling.Hans opinionsartikel står på lederside under overskriften: “Norge har ingen tolerance over for intolerance”.

Indledningsvis citerer han statsminister Jens Stoltenberg for dennes udtalelse om Norges
ansvar for hvad der overgik de norske jøder, da de under besættelsen under den anden verdenskrig
blev deporteret fra Oslo til nazistiske dødslejre.

– Det er ubestrideligt, at det var nazisterne, der udførte disse mord, men det var nordmænd, der stod for arrestationerne, udtalte Stoltenberg.

Støre anfører, at der i 1940 var 2.100 jøder i Norge, at 772 norske jøder og jødiske flygninge i løbet af krigen blev deporteret, og at blot 34 overlevede.

Statsministeren udtrykte Norges dybeste undskyldning over, at dette var sket på norsk jord.

Her tager Støre tråden op ved at skrive:

– At drage ved lære er lige så vigtigt som at undskylde. Stereotype opfattelser af jøder eksisterer
i det norske samfund, fremgår det af en rapport udarbejdet af den norske regering om norske indstllinger til jøder.

Det fremgår af rapporten, at 12.5 procent af Norges befolkning er fordomsfulde over for jøder, og at 8 procent af nordmænd ikke ønsker jøder som naboer eller venner. 78 procent af de, der ønsker socialt at distancere sig fra jøder, har samme indstiling over for muslimer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Støre skriver, at det er den norske rtegerings opfattelse, at blot en antisemit er en for mange.

Ingen tolerance over for intolerance

Han fortsætter:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vi har ingen tolerance over for intolerance. Personligt er jeg blevet særlig foruroliget over rapportens konklusioner om holocaust. 38 procent af de adspurgte mener, at Israels behandling af palestinenserne kan sammenlignes med nazisternes behandling af jøder under Den anden Verdenskrig. Dette er en seriøs historisk fejlslutning og en farlig parallel at drage. Nazisternes forfølgelse af jøderne havde som sit endelige mål det jødiske folks fysiske eliminering. Holocaust er den største og mest systematiske krænkelse af et folks ret til at eksistere, vi nogensinde har set.. Selve holocausts natur var ekstrem og ufattelig.

Videre skriver Støre:

– Den kendsgerning, at 4 ud af 10 nordmænd ikke desto mindre sammenligner, er en advarsel om,
at vi må tænke over, hvordan politiske opfattelser skabes. Israel må ikke demoniseres, berøvet dets legitimitet eller udsættes for dobbeltstandard. Som politikere har vi et vigtigt ansvar. Også medierne spiller en betydningsfuld rolle. Folk er influeret af, hvad de læser og ser, og af hvor afbalanceret informationen er.

Støre fortsætter:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Der er en udbredt konsensus i Norge, at undervisning om holocaust er vigtig. Dette betyder ikke, at vi ikke kan være kritiske over for israelsk politik. Det er ikke antisemitisk at opfordre til en afslutning af okkupationen af palestinensiske områder eller fremme en to-stats løsning.

No

rges jøder

Han går videre med at omtale de norske jøders stilling og skriver:

– Vi må være forsigtige med at holde Norges jøder ansvarlige for den israelske regerings handlinger. Norges jødiske samfund sondrer mellem sig selv som en gruppe og israelsk politik. Israelsk politi er ikke jødisk politik. Det er naturligt, at norske jøder vil føle en særlig beslægtethed over for Israel. Mange norske kristne føler dette på samme måde. Men de har også. ret til at blive behandlet først og fremmest som enkeltpersoner og nordmænd..

Den norske udenrigsminister fortsætter:

– Når norske jøder siger til os, at de lever i frygt, er budskabet fra statsminister Stoltenberg på holocaust erindringsdagen klart: Vi vil ikke acceptere dette i Norge.. Ingen må gemme deres tro eller kulturelle identitet. Jøderne i Norge er et aktivt samfund, og de er særdeles vel integreret i
det norske samfund og betydningsfulde bidragydere til Norges karakter og mangfoldighed.. Fremfor alt – vore norske jøder er norske, med samme rettigheder og ansvar som alle andre nordmænd. Dette er det bedste udgangspunkt for at skabe en dybere og bredere samfundsfølelse og for sammen at slutte op mod alle former for stigma, inkl. antisemitisme.

Jonas Støre slutter:

– Som statsminister Stoltenberg har fremhævet, er antisemitisme totalt uacceptabel. Vi ønsker, at Norge skal være et sikkert sted for jøder. Ikke blot ønsker vi, at Norge skal være et sikkert sted. Vi vil også bevare udtryksfrihed for alle religiøse grupper og således gøre det muligt for dem at trives og have fremgang.