Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Hvor er han nu?

Kære Orla Lindskov
Jeg er en kvinde sidst i halvfjerdserne, og jeg læser altid din Brevkasse. Min mand døde for flere år tilbage. Han var dybt troende, og jeg har beskæftiget mig meget med spørgsmålet: Hvor er han nu?
Er min mand den samme, når vi mødes igen hos Gud? Er han den samme, som da vi skiltes?
Der er mange steder i Bibelen, der taler om tiden efter døden som en søvn. Man kunne kalde det en slags lang bevidstløshed, og man vågner først op fra den, når de døde kaldes ud af gravene ved de dødes opstandelse.
Men Bibelen fortæller os også, at Jesus sagde til den angrende røver på korset: ”I dag skal du være med mig i Paradiset.”
Hvad er din mening om det?
Venlig hilsen
I.

Svar 1:

Det at dø forandrer ikke vores karakter

Kære I.
Først vil jeg sige, at jeg tror, det er et helt bevidst, levende liv, din mand er gået ind til.
Det er ifølge Bibelen ikke en bevidstløs, søvn-lignende tilstand, der indtræffer efter døden. Det vil jeg gerne senere prøve at vise dig ved henvisning til forskellige steder i Bibelen.
Jeg ved godt, at der en del steder i Bibelen også tales om døden som en søvn. Men jeg tror ikke, man skal lægge så megen betydning i det.
Dog findes der stadigvæk en del mennesker, som mener, at døden er en søvn, som varer i årtusinder, og fra hvilken man først vågner op på de dødes opstandelsesdag.
Årsagen hertil kan være, at dødens søvn faktisk er et naturligt udtryk at bruge, når man ser på det døde legeme og den dødes ansigt. Den døde ligner jo en, der sover. På mange gravsten står der da også: ”Sov sødt.” Men vi skal her huske, at det jo ikke er vores fysiske legeme, der er gået hjem til Gud. Det bliver efterladt her på jorden.

Men lad os nu gå til Bibelens tale om livet på den anden side.
I Bibelen møder vi som før omtalt mange steder, som vidner om, at livet på den anden side af døden ikke kan være et liv i søvn og bevidstløshed.
Moses og Elias, disse to store Guds mænd, kunne i deres liv efter døden stå med Jesus på Forklarelsens bjerg og tale med ham. Det skete i hvert fald tusind år efter, at Moses og Elias var afgået ved døden. (Mattæusev. kap.17, vers 3).
Tænk også på beretningen, som Jesus fortæller os om Lazarus i Abrahams skød. Lazarus bliver fremstillet af Jesus som en mand, der lever et fuldt og helt bevidst liv efter sin død, og han er endda sammen med Abraham.
Den rige mand lever på samme måde et fuldt og helt bevidst liv. Den rige mand tænker med ængstelse på sine fem brødre, som endnu lever på jorden (Lukasev. kap. 16, fra vers 19).
Jeg tror heller ikke, at det var et sovende eller bevidstløst liv, Paulus så frem til, da han i sit brev til Filipperne kap. 1, vers 23 skrev: – ”Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste; men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer.”
Du nævner selv den angrende røver på korset. Han vidste ikke, hvad der ventede ham på den anden side af dødens forhæng. Men han vendte sig om til Jesus, som hang ved siden af ham og sagde: – ”Herre, husk mig, når du kommer i dit Rige.” Og Jesus svarede: – ”I dag skal du være med mig i Paradis.”
I Bibelen er der faktisk rigeligt med beviser på, at de, der er døde i Kristus, er gået ind til et helt og fuldt bevidst liv hos Gud.
At være med Kristus i Paradis – hvad det i hele sin fylde betyder – om det må man nok skrive med forsigtighed, for det ligger ud over vores fatteevne. Men Bibelen lærer os, at de troende, som er døde i Kristus, er lykkelige og velsignede i Paradis.
Lazarus bliver trøstet efter sit hårde liv på jorden. Og Bibelen siger også, at salig er de døde, som dør i Herren, – de skal hvile fra deres arbejde.
”Herre Jesus, modtag min ånd,” bad den døende Stefanus. – De er ”borte fra legemet,” siger apostlen Paulus, ”hjemme hos Herren.”
Du spørger til slut, om din mand er den samme, når I mødes igen, som da I skiltes?
Min faste overbevisning er, at døden, som fjerner vores udvendige legeme, lader vores personlighed forblive, som den var. Bibelen taler ikke om, at døden skulle frembringe nogen forandring i den retning. Det at dø forandrer ikke vores karakter. Døden gør ikke, at vi ved at dø kan komme bort fra os selv. At det er sådan, taler også til os om alvoren ved livet her på jorden.
Jeg tror, at din mand er den samme, som da I skiltes. Men alt er nok anderledes hos Gud, men på en for os ufattelig herlig måde.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla!
Jeg og min hustru er faste læsere af Udfordringen. Da min kone blev ramt af brystkræft for ca. 2 år siden, bad hun om at få tilsendt en salvedug. I dag er min kone erklæret helt rask, og hun er glad for salvedugen.
Da jeg i mange år har haft stærke smerter i skulder, arm og nakke, og da lægen + medicin ikke har hjulpet, så vil jeg nu også bede om at få tilsendt en salvedug.
M.v.h. Hans

Min oplevelse:
Kære Orla
Jeg ville bare sige, at jeg har det fantastisk. Og det er som om tre ord kommer til mig igen og igen, nemlig tillid, tro og tålmodighed. Og jeg vil blive overlykkelig, hvis du fortsat vil bede for, at jeg styrkes i tro, tillid og tålmodighed til vor herre Jesus Kristus.
Bed også gennem min salvedug. Vil du desuden bede for, at al angst og dumme tanker fortsat må holde sig væk.
Tusind tak, Orla. Det er virkelig lang tid siden, jeg sidst har haft det så godt. Må Herren fortsat velsigne dig og din tjeneste.
Tusind tak. M.


Artiklen fortsætter efter annoncen: