Nodefund fortæller om fornyelse i katolsk kirke

Ældgammel nodesamling fundet i Jesu Hjerte Kirke i København. Viser, hvordan Reformationen også har fornyet Den Katolske Kirke.
En nyhed skal være aktuel. Og aktuel er den, når den lige er sket. Men også, når der pludselig dukker noget frem, vi ikke vidste før.
Nu viser en ældgammel nodesamling i den katolske Jesu Hjerte Kirke i København, at reformationen trak lange musikalske spor ind i den katolske kirke efter Andet Vatikankoncil i 1962-65.

Ind i varmen

For da begyndte man at bruge værker af protestantiske komponister som Johann Sebastian Bach og Johann Hermann Schein.
Før koncilet finder vi udelukkende værker af katolske komponister i samlingen. Efter koncilet er protestantiske komponister kommet indenfor i varmen.
Det fortæller Janne Elisabeth Jørgensen i bladet Katolsk Orientering. Hun har for nylig foretaget en grundig gennemgang og registrering af den gamle og omfattende nodesamling i Jesu Hjerte Kirke i Stenosgade i København. Og det viste sig, at kirken, der blev indviet i 1895, gemte på opsigtsvækkende dokumenter.

En spændende verden

– Det handler ikke om Løven, Heksen og Klædeskabet (C. S. Lewis’ fortælling om en skjult åndelig verden – red). Men dette skab er også indgangen til en spændende verden: Jesu Hjerte Kirkes Nodesamling. Både kantor og sognepræst vidste, at der oppe ved orglet og andre steder i huset lå noder i bunkevis, men hvad der var, og hvorfor og hvornår man havde anskaffet tingene, var gået i glemmebogen, fortæller Janne Elisabeth Jørgensen.
Noderne afspejler de skiftende organisters musiksmag, men viser også, at reformationen for alvor kom til Den Katolske Kirke i Danmark efter Andet Vatikankoncil. Koncilet samlede over 2000 katolske biskopper fra hele verden og udmøntede sig i lærepunkter, der skulle vise sig afgørende for kirkens fornyelse på verdensplan.

Åbnede for den karismatiske fornyelse

Således lukkede koncilet op for den karismatiske fornyelse under overskriften ”en ny pinse”. Og det var bl.a. medvirkende til, at den katolske kirke i Danmark – med biskoppens generalvikar Lars Messerschmidt i spidsen – gik med i samtale og bøn for Helligåndens virke i Danmark.