– og nu til alle jer mænd

Jeg har lært, at hvis man henvender sig til mændene, så har det en god effekt: Mændene læser, hvad man skriver, og kvinderne læser det alligevel, fordi de er så nysgerrige!
Det er nu faktisk kun til mændene, at jeg skriver dette her. Det startede på en sommercamp denne sommer, hvor jeg pludselig sad til et seminar for mænd i et lille telt. Egentlig var det, fordi der ikke var nogle bedre seminarer, at jeg tænkte: Okay, så prøver jeg det der mande-seminar.
Der sad jeg så sammen med andre – mest lidt ældre mænd end mig selv – som af den ene eller anden grund var endt i teltet. Jeg kunne ikke relatere til alt det, der blev sagt, men efter hvert af de 4 seminarer sad jeg tilbage med en følelse af aggresivitet og mod. En blanding af Bruce Willis og Batman kan man sige. Det var ret overraskende for mig selv. Der var nogle dybe instinkter og følelser i mig, som jeg ikke troede, jeg havde – på den måde. Men de var blevet vækket.

I Danmark er der mange udtryk for, hvordan en mand skal være. Du ser unge mænd, fx i Paradise Hotel, som bliver styret af deres seksuelle begær og en stor selvoptagethed af deres egen krop. Eller du ser m¨åske nogle bløde mænd i kirken, som fuldstændig har lagt låg på enhver form for vilje, mod, lederskab og aggresivitet.
Din far er en af dine vigtigste rollemodeller, når det gælder din opfattelse af, at være en mand. Var han passiv? Var han svag? Var han dominerende? Var han nådig? Var han et godt billede på en rigtig mand? Hvad lærte du af ham?

Du skal ikke være som en kvinde. Du er skabt til at være en mand. Du har nogle karaktertræk som mand, som du er skabt til at leve ud. Det er meget vigtigt, at du finder de egenskaber frem. Jeg er nu gået i gang med at finde ud af, hvad det er, Gud har planlagt for manden. Måske har jeg en idé om det, men langsomt er det blevet skubbet væk med tiden – og kulturen.
Men hvis du vil være glad og tilfreds, så bliver du nødt til at finde ud af, hvordan Gud har skabt dig til at være. Ellers kan du ikke leve det. Tænk hvis du dybt inde har noget, som Gud har lagt i dig – som mand? Det tror jeg, Han har, og når vi lever det ud, vil verden omkring os ændre sig.

Af Henrik Engedal