Palæstinensisk økonomi og Egypten drøftet under Støres besøg

Nok var Norges udenrigsminister Jonas Gahr Støres besøg i Israel og hos palæstinenserne ultrakort, men der blev i løbet af den knappe tid drøftet anliggender af betydning for alle parter, og det var klart, hvorfor Støre kom hertil netop nu.
Om få uger afholdes et møde i New York af donorlande, der ønsker at fremme situationen for palæstinenserne, og Norge spiller her en vigtig rolle som stor-donor og en af inititivtagerne til dette tiltag.
Donorlands-komiteen – på latin/engelsk “Ad Hoc Liaison Committere” – har Norge som formand, og den mødes jævnligt med henblik på at gøre noget konkret for palæstinenserne.
Støre kan nu – helt opdateret om den herværende situation – tage til dette møde i “Ad Hoc”-komiteen, som er det udtryk, der almindeligvis bruges for donor-støttegruppen.
Han kom hertil i specialfly fra Cairo, hvor han havde haft et møde med Egyptens nye præsident, Mohammed Morsi, og det var ikke mindst forløbet af denne samtale, Israels statsminister Binyamin Netanyahu og udenrigsminister Avigdor Lieberman var interesseret i -og blev orienteret om af Støre.
En diplomatisk kilde i Jerusalem sagde om Lieberman-Støre mødet, at det var klart, at Støre ikke følte sig veltilpas sammen med Lieberman, men at deres møde forløb ” på korrekt vis”
Støre gav udtryk for bekymring for palæstinensernes økonomiske situiation, mens Netanyahu gentog sin interesse i, at palæstinenserne vender tilbage til forhandlingsbordet, og at han var skuffet over, at dette endnu ikke er sket. I Ramallah var palæstinensernes økonomiske situation højt oppe på dagsordenen.
I realiteten var Støre her blot en eneste dag.
Efter samtaler i Jerusalem med de israelske ledere, tog han til Ramallah for at mødes med statsministeren i Den palæstinensiske Myndighed (PA).
Med såvel israelere som palæstinensere havde den norske minister det, der på engelsk betegnes som en “frank” drøftelse, d.v.s. “helt åben, alt på bordet”‘.

Afrika
Støre siger til den israelske morgenavis “Ha’aretz”:
– Udfra et helt humanitært perspektiv er der sikkert fattige lande i Afrka, som har brug for mere hjælp end palæstinenserne. Men her er sagen politisk. Den drejer sig om vores fælles opfattelse af at se solide palæstinensiske institutioner opstå, hvilket også skulle være i Israels interesse. Verdensbankens nylige rapport antyder sårbarheden i PA’s finansielle situiation. Oslo-aftalerne er blot motoren. For at skabe fremdrift må man have hjul og karosseri. Dette er min store bekymring.
Den norske minister understreger, at hvis der ikke sker fremskridt i nær fremtid, “forpasser vi nok muligheden for at opnå en tostats-løsning”.

Oslo-aftalerne
Videre siger han:
– Oslo-aftalerne hører hjemme hos dem, der underskrev den. Der er forskellige modstandere. På deres meget forskellige måde har den israelske højrefløj og palæstinensisk terror bidraget til at svække aftalerne. Lederne, der var ved magten, var ikke tilstrækkeligt bestemte til at standse disse grupper. Idag mener jeg, at en fortsættelse af bosættelsesbyggeriet skaber en voksende barriere over for fredsprcessen og gør det endnu vanskeligere at opnå en tostats løsning.

Iran
Om sin opfattelse af et muligt angreb mod iranske atomanlæg siger han:
– Vi har været i kontakt med den israelske regering om dette. Vi forstår Israels dybe bekymring. Vi støtter sanktionerne, men stiller os meget tøvende over for en militær mulighed på dette tidspunkt. Vi forsvarer konsekvent Israels ret til selvforsvar mod al slags terrorog trusler. Norge er en ven af Israel og vil altid være det. Men lige som Israels ledere taler ud mod norske synspunkter, hvor de er uenige, så gør vi det (når vi er uenige med de israelske synspunkter. red).
Om det norsk-israelske forhold siger Støre, at det er blevet bedre, at man taler direkte til hinanden, at der ikke er nogen problemer for tiden, og tingene drøftes ligeud.
Allerede nu til morgen fløj Støre tilbage med særfly til Oslo.